Nghiệp vụ

Người có uy tín tham gia hòa giải, đối thoại được xác định thế nào?

Việt An 18/10/2023 - 09:00

Theo giải đáp của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, người có uy tín là người có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng tích cực đến một hoặc các bên tham gia hòa giải, đối thoại, được bên tham gia hòa giải, đối thoại đó tôn trọng, tín nhiệm và tin tưởng. Người có uy tín không nghiên cứu hồ sơ vụ việc trước khi tham gia hòa giải, đối thoại.

Hỏi: Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì Hòa giải viên có quyền mời người có uy tín tham gia hòa giải, đối thoại. Vậy, người có uy tín được xác định như thế nào? Người có uy tín được mời tham gia hòa giải, đối thoại có được nghiên cứu hồ sơ vụ việc trước khi tham gia hòa giải, đối thoại hay không?

Hội đồng Thẩm phán TANDTC giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 21 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì Hòa giải viên có quyền mời người có uy tín có khả năng tác động đến mỗi bên tham gia hòa giải, đối thoại để hỗ trợ cho việc hòa giải, đối thoại khi cần thiết.

hoa-giai1(1).jpg
Một buổi hòa giải đối thoại tại TAND tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh minh họa)

Người có uy tín là người có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng tích cực đến một hoặc các bên tham gia hòa giải, đối thoại, được bên tham gia hòa giải, đối thoại đó tôn trọng, tín nhiệm và tin tưởng.

Người có uy tín được mời tham gia hòa giải, đối thoại có thể là người thân thích của người tham gia hòa giải, đối thoại, già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ, người có chức sắc tôn giáo. Người có uy tín không nghiên cứu hồ sơ vụ việc trước khi tham gia hòa giải, đối thoại.

TANDTC vừa ban hành Công văn 196/TANDTC-PC gửi các TAND, Tòa án quân sự và các đơn vị thuộc TANDTC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử.

Nội dung công văn cho biết, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp một số vướng mắc trong công tác xét xử của các Tòa án. Trên cơ sở các vướng mắc và giải đáp của Hội đồng Thẩm phán, TANDTC có thông báo trả lời để các Tòa án nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Báo Công lý đăng tải chi tiết một số tình huống liên quan đến các vấn đề về hình sự; tố tụng hình sự; thi hành án hình sự; dân sự, tố tụng dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình; hành chính và hòa giải đối thoại tại Tòa án đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC giải đáp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người có uy tín tham gia hòa giải, đối thoại được xác định thế nào?