Nghị quyết Đại hội XIII

10 nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, Nghị quyết đề ra 10 nhiệm vụ chủ yếu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO