Năng lực đọc là nền tảng của việc học tập suốt đời

Đặng Hà | 08/10/2019, 09:15

Phát triển văn hóa đọc là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia trong nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực; năng lực đọc là nền tảng của việc học tập suốt đời.

Với chủ đề “Phát triển thói quen đọc sách để trở thành người học suốt đời”, trongTuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - Bộ GD-ĐT đã chia sẻ, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động thường niên, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời đối với mỗi người dân và xây dựng xã hội học tập. Tại Việt Nam, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức vào tháng 10 hàng năm.

Năng lực đọc là nền tảng của việc học tập suốt đời

Ngày 4/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời hiệu triệu toàn thể quốc dân đồng bào chống nạn thất học. Ngày 10/10/1945, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập Ban Văn khoa – tiền thân của Đại học Quốc gia. Đây là cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Việt Nam sau khi giành độc lập. Từ bình dân học vụ tới giáo dục tinh hoa của đất nước, cũng như chủ trương khuyến đọc, khuyến học, khuyến tài đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Được biết, trong những năm qua, Tuần lễ học tập suốt đời đã được các địa phương tích cực tổ chức, có tác dụng lan tỏa trong xã hội. Tuần lễ đã huy động được các cơ sở, ban ngành, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ủng hộ; mở được nhiều lớp học chuyên đề; xây dựng được nhiều thư viện, tủ sách cho các cơ sở giáo dục, lớp học và cho cộng đồng; góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội.

Năng lực đọc là nền tảng của việc học tập suốt đời

Ảnh minh họa. Hải Nam.

Xác định việc phát triển văn hóa đọc là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia trong nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực; năng lực đọc là nền tảng của việc học tập suốt đời, nền tảng của xã hội học tập, vì thế Tuần lễ học tập suốt đời năm nay, Bộ GD-ĐT lựa chọn chủ đề “Phát triển thói quen đọc sách để trở thành người học suốt đời”.

“Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, tạo điều kiện để các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ GD-ĐT nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong công tác tự bồi dưỡng, nghiên cứu, tự đọc tự học, xây dựng văn hóa đọc hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực công tác của mình đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Thứ trưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã giao cho Vụ Giáo dục Thường xuyên chủ trì xây dựng tủ sách học tập suốt đời đặt tại cơ quan Bộ. Đây cũng là mô hình tủ sách được Bộ phát động nhân rộng tại các cơ quan, công sở trên cả nước, nhằm phát triển văn hoá đọc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năng lực đọc là nền tảng của việc học tập suốt đời