Năm 2023, Quốc hội sẽ giám sát nhiều nội dung quan trọng

Mai Thoa | 24/06/2022, 20:53

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

15-06-2022_01-42-07_202206151509389548_ket-qua-nd2.jpg

Giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Quốc hội sẽ giám sát rất nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là:

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch, những tháng đầu năm 2023; các báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách nhà nước 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022;

Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4; Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Xem xét báo cáo giám sát chuyên đề Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”;

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ viêc đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; các kế hoạch 2023 của Chính phủ, về chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Quốc hội cũng giám sát công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2022; thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2022...

Tại kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội;

Xem xét các Báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4;

Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Xem xét báo cáo giám sát chuyên đề Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030".

Lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu

Quốc hội cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Xem xét các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các báo cáo công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Nghị quyết nêu rõ: các cơ quan thực hiện giám sát (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội) chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới, giám sát đúng và trúng, chỉ rõ địa chỉ, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết về nội dung giám sát theo yêu cầu; thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2023, Quốc hội sẽ giám sát nhiều nội dung quan trọng