Lực lượng CAND: Vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Đ. Việt | 30/07/2020, 13:35

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Lực lượng CAND: Vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại hội thảo

Cùng dự hội thảo còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND…

Lực lượng CAND: Vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc tại hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Hội thảo khoa học trực tuyến “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; khẳng định làm rõ hơn lịch sử, truyền thống thống vẻ vang, hào hùng, những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng thời đây là hoạt động khoa học, sinh hoạt chính trị để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân ôn lại những chiến công, thành tích xuất sắc trong 75 năm qua, qua đó, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; từ đó tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Lực lượng CAND: Vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm sâu sắc hơn về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND; Những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước; khẳng định vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng như làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 

Lực lượng CAND: Vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành   

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang trình bày tham luận tại hội thảo  

Trình bày tham luận tại hội thảo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong công tác giữa TAND và CAND suốt 75 năm qua đã tạo nền tảng vững chắc cho hai ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhân dân.

Theo Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang, suốt 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách lập được nhiều chiến công hiển hách góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị để phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Suốt lịch sử 75 năm xây dựng trưởng thành, TAND và CAND đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được được giao. Đặc biệt là trong đấu tranh trấn áp tội phạm; Đảm bảo an ninh an toàn cho các phiên tòa; Xây dựng thể chế, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật về phòng, chống tội phạm; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

“Dưới sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lực lượng CAND và TAND đã phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng kinh tế, áp dụng hình phạt nghiêm minh nhưng cũng hết sức nhân văn đối với người phạm tội, đảm bảo thu hồi tối đa tài sản Nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nói chung và công cuộc phòng, chốn tham nhũng nói riêng”, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, những chiến công, truyền thống anh hùng và rất vẻ vang 75 năm qua của Công an nhân dân Việt Nam là kết quả của lòng trung thành, đức hy sinh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng và mọi nhiệm vụ Đảng giao. Lực lượng Công an nhân dân luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm của Đảng”, là “lá chắn thép” xung kích bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng CAND: Vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội thảo

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, để mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, đòi hỏi lực lượng CAND phải chủ động hơn nữa nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế; tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý việc giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục đổi mới các biện pháp phòng ngừa, đối sách đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành" theo kiểu "xã hội đen", bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội và cuộc sống bình yên, an toàn của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ tin tưởng, hội thảo sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc; phân tích, đánh giá đúng tình hình hiện nay; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng CAND: Vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành