Luật dược

Thủ tướng phân công chủ trì soạn thảo 37 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của cơ quan mình, văn bản nêu rõ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO