Đời sống

Lễ Quốc khánh 2/9/2024, người lao động nghỉ 4 ngày liên tiếp

Mai Đỉnh 01/05/2024 - 11:44

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ cuối tuần. Công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ tối đa là 4 ngày.

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ năm 2024 từ thứ bảy (ngày 31/8) đến hết thứ ba (ngày 3/9).

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ tối đa là 4 ngày theo nội dung nêu trên.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh là ngày thứ hai (ngày 2/9) và lựa chọn 1 trong 2 ngày chủ nhật (ngày 1/9) hoặc thứ ba (ngày 3/9).

Nếu người sử dụng lao động chọn nghỉ chủ nhật (ngày 1/9) thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, tức nghỉ bù thêm 1 ngày rơi vào ngày 3/9.

Như vậy, người lao động có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ ngày 1/9 đến hết ngày 3/9.

Thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Đây là kỳ nghỉ lễ cuối cùng trong năm 2024 của công chức, viên chức, người lao động, kết thúc 11 ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ Quốc khánh 2/9/2024, người lao động nghỉ 4 ngày liên tiếp