Phong trào thi đua

Lá cờ đầu ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Hải Nam 08/01/2024 - 11:00

Năm 2023, TAND tỉnh Quảng Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đó là những kết quả xứng đáng về những nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam, xứng đáng là lá cờ đầu trong hệ thống Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

TAND tỉnh Quảng Nam hiện có 47 biên chế, gồm: 01 Thẩm phán cao cấp, 11 Thẩm phán trung cấp, 28 Thư ký, Thẩm tra viên và 7 chức danh khác. Cán bộ có chức danh tư pháp đều đạt tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ; cán bộ lãnh đạo, quản lý đều có trình độ trung cấp chính trị trở lên; hầu hết cán bộ, công chức đảm bảo năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam chú trọng thực hiện các giải pháp, đề ra mục tiêu sát với thực tiễn công tác của Tòa án, tập trung triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, gắn với việc Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

qn1-1-.jpg
TAND tỉnh Quảng Nam đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

Trên cơ sở đó, TAND tỉnh Quảng Nam căn cứ nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo từng tháng, quý và cả năm, xác định mục tiêu phấn đấu cho từng tập thể, cá nhân, đặc biệt là cán bộ, công chức trẻ đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao.

Do vậy, ngay từ đầu năm thi đua, phong trào thi đua yêu nước tại TAND tỉnh Quảng Nam đã có được không khí thi đua sôi nổi đều khắp, thực sự là động lực thúc đẩy quá trình công tác, tạo tinh thần phấn khởi cho từng cán bộ, công chức, người lao động trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Với chủ đề xuyên suốt “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”, “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, theo đúng tinh thần “Công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam giữ vững kỷ cương, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng công vụ, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2023”.

Năm 2023, TAND tỉnh Quảng Nam đã đạt và vượt chỉ tiêu, nâng cao chất lượng xét xử các loại án; xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật công vụ, tuyệt đối không có Thẩm phán, công chức vi phạm kỷ luật, pháp luật; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và Thủ trưởng đơn vị, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nổi bật nhất là phong trào thi đua “ngày thứ Bảy tăng cường” huy động toàn bộ công chức, người lao động TAND tỉnh Quảng Nam tập trung tham gia làm việc cả những ngày cuối tuần, môi trường làm việc từng bộ phận luôn ở trong không khí thi đua sôi nổi, nhờ đó đẩy nhanh tiến độ giải quyết lượng công việc khá lớn trong năm qua, đây cũng điểm sáng, điểm đột phá trong việc tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị.

qn3(1).jpg
Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam: "Trọng tâm của phong trào thi đua vẫn là đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các loại án"

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã xác định được 21 sáng kiến, giải pháp trong năm áp dụng hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; qua sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đã phát hiện 04 điển hình tiên tiến 2 tập thể (TAND huyện Hiệp Đức, TAND huyện Thăng Bình) và 2 cá nhân (ông Phạm Quốc Bảo – Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Hoàng Tân – Thẩm tra viên TAND tỉnh Quảng Nam) để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, bồi dưỡng và nhân rộng.

Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam Đặng Quốc Lộc cho biết, để phong trào thi đua có sức lan tỏa, tạo được khí thế sôi nổi trong cán bộ, công chức cơ quan, hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện tốt các phong trào thi đua, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của TANDTC, phù hợp với thực tiễn của địa phương và đơn vị.

Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu giảm thiểu án hủy do lỗi chủ quan, không có án quá hạn theo luật định, đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, đổi mới phương pháp làm việc khoa học, xây dựng TAND là biểu tượng công lý trong đời sống xã hội.

Đồng thời, đổi mới công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức có điều kiện làm việc tốt; động viên khích lệ cán bộ tham gia đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quan tâm chỉ đạo kịp thời, phân công công việc khách quan, phù hợp với năng lực của cán bộ, mọi công việc đều đưa ra bàn bạc công khai trước tập thể.

Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam chia sẻ: Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2023 TAND tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 8.033/8.934 vụ, việc các loại; còn lại 901 vụ, đạt tỷ lệ 89,91% (năm 2022 giải quyết, xét xử 6.653/7.465 vụ, việc, đạt tỷ lệ 89,12%). Trong đó: các Tòa chuyên trách TAND tỉnh đã giải quyết, xét xử 969/1.130 vụ, việc các loại, còn lại 161 vụ, đạt tỷ lệ 85,75%; TAND cấp huyện đã giải quyết, xét xử 7.064/7.804 vụ, việc, còn lại 740 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,52%.

Tiếp nhận và giải quyết 104/105 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 99,04%, trong đó: TAND tỉnh thụ lý, giải quyết 62/63 đơn; TAND cấp huyện thụ lý, giải quyết 42/42 đơn.

Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không có vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Năm 2023, đã tiếp 2.701 lượt công dân. Công tác tiếp công dân của Tòa án nhân dân hai cấp được thực hiện bảo đảm đúng quy định, thái độ phục vụ tốt.

Với việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử các loại án một cách kịp thời, đúng quy định của pháp luật; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng là lá cờ đầu ngành tư pháp Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lá cờ đầu ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam