Báo Công lý
Thứ Ba, 07/4/2020

VHG: Công bố tình hình các khoản phải thu tính đến quý 4/2013

15/1/2014 17:56 UTC+7
(Công lý) - CTCP Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn (HOSE: VHG) cho biết đã thu được 144.6 tỷ đồng trong quý 4, trong đó bao gồm 99.5 tỷ đồng khoản phải thu phát sinh trong quý 3 và 45 tỷ đồng phát sinh trong quý 4.

Trong quý 3/2013, VHG đã phát sinh các khoản phải thu lớn do thực hiện tái cấu trúc trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng các tài sản không sinh lời cao.

Tính đến 30/09/2013, tổng giá trị các khoản phải thu của công ty là 139 tỷ đồng gồm phải thu chuyển nhượng tài sản 110.6 tỷ đồng và các khoản phải thu khác 28.4 tỷ đồng.

VHG: Công bố tình hình các khoản phải thu tính đến quý 4/2013

Trong quý 4/2013, VHG đã thu được 144.6 tỷ đồng gồm 79.9 tỷ  đồng khoản phải thu từ chuyển nhượng tài sản từ quý trước; 19.7 tỷ đồng các khoản phải thu khác cũng phát sinh từ quý trước và 45 tỷ đồng phát sinh trong quý này.

Đối với các khoản phải thu tồn đọng trong năm 2013, VHG đã có kế hoạch thu lại trong 6 tháng đầu năm 2014.

Mỹ Hà

Bạn đang đọc bài viết VHG: Công bố tình hình các khoản phải thu tính đến quý 4/2013 tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật