Kiên Giang

Kiên Giang bảo tồn và huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer
Việc thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 là việc làm hết sức cần thiết, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính chất lâu dài nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO