Chính trị

Kiểm soát cho được cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước

Ngọc Mai 08/06/2023 - 18:39

Nhấn mạnh nội dung trên khi trả lời câu hỏi “đâu là giải pháp cốt lõi để kiểm soát quyền lực” của ĐBQH, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, sâu xa của tha hóa quyền lực là chủ nghĩa cá nhân, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực nên phải kiểm soát quyền lực.

Hoàn thiện cơ chế thực thi quyền lực

Tại phiên chất vấn sáng 8/6, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) cho rằng, một trong những giải pháp cốt lõi để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phải kiểm soát quyền lực, đảm bảo quyền lực được thực thi trong khuôn khổ. Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần đề cập việc kiểm soát quyền lực, xác định đây là vấn đề cốt lõi để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, đâu là giải pháp cốt lõi để kiểm soát quyền lực?

pho-thu-tuong-le-minh-khai-kiem-soat-cho-duoc-co-quan-thuc-hien-quyen-luc-nha-nuoc-h2.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) chất vấn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sáng 8/6

Trả lời câu hỏi của đại biểu Thu Hà, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng nêu ra 8 bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh muốn phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả thì phải kiểm soát quyền lực.

Quyền lực luôn có xu hướng bị tha hóa nếu không kiểm soát nên kiểm soát quyền lực là biện pháp căn cơ, nhằm giúp loại bỏ kịp thời sai phạm, ngăn ngừa và xử lý nghiêm sai phạm.

Theo Phó Thủ tướng, sâu xa của tha hóa quyền lực là chủ nghĩa cá nhân, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực nên phải kiểm soát quyền lực. Thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng vừa qua thấy rằng, phải kiểm soát cho được cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước.

“Như Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu là thiết lập cho được cơ chế kiểm soát với người có chức vụ, quyền hạn, “nhốt” quyền lực trong lồng cơ chế”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn lời.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi quyền lực, xác định chức năng, nhiệm vụ mỗi cơ quan khi thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Bên cạnh đó, đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử. Tăng cường giám sát, kiểm soát thực thi nhiệm vụ của người có chức vụ, quyền hạn qua nhiều cơ chế như: tập trung dân chủ, công khai minh bạch, giải trình; người có chức vụ, quyền hạn tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình. Quan trọng phát huy vai trò của nhân dân qua tiếp cận thông tin, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết kiến nghị cử tri... để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tốt hơn.

pho-thu-tuong-le-minh-khai-kiem-soat-cho-duoc-co-quan-thuc-hien-quyen-luc-nha-nuoc.jpg
Toàn cảnh phiên chất vấn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV vào sáng 8/6 

Trước đó, khi chất vấn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng chiều 7/6, Đại biểu Trần Thị Kim Nhung (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh), đồng thời gửi câu hỏi tới Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về thông qua vụ việc đăng kiểm lần này rút ra bài học kinh nghiệm gì để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng thực chất, thực sự có hiệu quả, thay đổi về chất nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu "đánh chuột không để vỡ bình", tức phải giữ được sự ổn định, mà ở đây chính là sự ổn định trong thực thi công vụ để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp, giữ được hoạt động bình thường.

Trả lời vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, vụ việc đăng kiểm diễn ra từ lâu, rộng và đối tượng vi phạm nhiều với khoảng 600 người bị khởi tố về nhiều tội danh. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra, xử lý theo quy trình tố tụng.

Qua vụ việc này, cần rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình đăng kiểm, tách bạch chức năng dịch vụ đăng kiểm. Bên cạnh đó cần chú trọng công khai minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính phòng ngừa.

“Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất là thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, phát hiện sớm, xử lý nghiêm mới đáp ứng được yêu cầu “đánh chuột không vỡ bình”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Hoàn thiện hành lang pháp lý để cán bộ yên tâm thực thi công vụ

Cũng liên quan công tác cán bộ, sáng 8/6, thay mặt Chính phủ tiếp thu, giải trình một số vấn đề được đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm, chất vấn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đề cập về xử lý tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác cán bộ là một nhiệm vụ then chốt của cả hệ thống chính trị, là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta.

pho-thu-tuong-le-minh-khai-kiem-soat-cho-duoc-co-quan-kiem-soat-quyen-luc-nha-nuoc.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Phải kiểm soát cho được cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương, về tổng thể, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, xảy ra tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy công việc; có tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền.

Có trường hợp đẩy việc lên cấp trên hoặc sang các cơ quan khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan, địa phương, chủ yếu trong các lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, bất động sản, mua sắm công, đầu tư, định giá, cung ứng các dịch vụ trực tiếp liên quan đến người dân và doanh nghiệp...

Tình trạng này dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây cản trở công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Cá biệt có nơi còn trì trệ, làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH đã đề ra.

Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, yếu kém nêu trên. Quán triệt và tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tạo môi trường, hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, minh bạch, an toàn cho các bộ, cơ quan, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức yên tâm thực hiện chức trách, nhiệm vụ và thực thi công vụ theo quy định.

Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Kịp thời rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm soát cho được cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước