Văn hóa - Du lịch

Khánh Hòa công khai tiền công đức ở di tích Tháp Bà Ponagar

Thục Anh (T/H) 19/09/2023 - 10:56

Toàn bộ tiền công đức, tài trợ tại di tích Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang sẽ được Khánh Hòa công khai để tạo sự minh bạch và sẽ trích một phần tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi di tích khác trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, khi tiếp nhận tiền công đức, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa phải mở tài khoản và gửi tiền tại Kho bạc Nhà nước, hoặc ngân hàng để quản lý và sử dụng cho các hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Còn tiếp nhận tiền mặt, đơn vị cử người tiếp nhận, ghi chép. Riêng số tiền trong thùng công đức, thì phải kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận định kỳ mỗi tháng.

du-khach-tham-quan-tim-hieu-thap-ba-ponagar..jpg
Du khách tham quan, tìm hiểu Tháp Bà Ponagar.

Riêng trong những ngày diễn ra lễ hội Tháp Bà Ponagar, Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp mở đột xuất, việc mở thùng công đức do Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quyết định. Đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định tại di tích được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào thùng công đức để kiểm đếm chung.

Số tiền công đức, tài trợ đã tiếp nhận được sử dụng, gồm: Trích 10% để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi đối với các di tích khác trên địa bàn cấp tỉnh; trích để lại 25% để chi cho công tác tổ chức lễ hội Tháp Bà Ponagar; trích để lại 20% để chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Trong trường hợp, số tiền còn lại, đơn vị giữ để chi các khoản đặc thù và được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa công khai tiền công đức ở di tích Tháp Bà Ponagar