Chính trị

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hải Yến 06/12/2023 10:44

Chiều 5/12, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo chương trình đã được thông qua, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2024; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương…

nghe_an_hop_hdnd_tinh_3.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, trong gần một năm qua, HĐND tỉnh đã tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, lắng nghe nhân dân và bám sát thực tiễn hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 1 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề, thông qua 74 Nghị quyết, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 35 dự thảo Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác nhân sự.

nghe_an_hop_hdnd_tinh_1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại Kỳ họp.

Cụ thể, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024; bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đối với Dự án đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò, Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn ĐT.532 đoạn Km0+00 - Km28+00.

UBND tỉnh Nghệ An cũng trình thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngân sách thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới là 442,729 tỷ đồng; Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 799,147 tỷ đồng; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 247,343 tỷ đồng.

nghe_an_hop_hdnd_tinh_2.jpg
Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Về dự thảo Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024, theo tờ trình của UBND tỉnh đề xuất dự toán thu ngân sách là 15.903.515 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể quy định trong nghị quyết, bảo đảm nghị quyết HĐND tỉnh thống nhất, đồng thuận cao khi quyết nghị, tạo thuận lợi, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện.

HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định. Xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu sẽ tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các Tổng đội thanh niên xung phong; giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kỳ họp cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo chương trình, Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 5-7/12

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026