Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025

Trang Trần | 21/10/2020, 15:02

Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên chính thức.

 Tham dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. 

Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 100 đại biểu khách quý, đặc biệt với 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 60 ngàn đảng viên của toàn Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, nhiệm kỳ qua, thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương. Đặc biệt, sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nội bộ đoàn kết, thống nhất; công tác cán bộ đã dần đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy trình, chất lượng nhân sự, đảm bảo tính kế thừa trong chuyển giao giữa các thế hệ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng; các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn được chú trọng phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ giúp diện mạo đô thị thành phố tiếp tục thay đổi nhanh, phát triển theo hướng bền vững hơn, hướng đến phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân và hài hòa với sự phát triển của doanh nghiệp.

Đặc biệt, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 và ban hành Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030.

Tuy nhiên, theo ông Trương Quang Nghĩa, cần phải thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua còn có những hạn chế, bất cập trên một số lĩnh vực và tiếp tục phát sinh nhiều “điểm nghẽn” mà thành phố cần phải vượt qua để tiếp tục phát triển… Ông Nghĩa đề nghị các đại biểu dự đại hội cần thẳng thắn trao đổi, thảo luận một cách toàn diện, đa chiều vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội, trong đó tập trung thảo luận, góp ý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng “Xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, công tác cán bộ là then chốt của then chốt; phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng là thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Bên cạnh đó, cần tập trung vào những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và cần bám sát tình hình thực tiễn của thành phố; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2025 tạo thế và lực mới để đến năm 2030 xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực, xứng đáng với sự tin cậy của Trung ương và kỳ vọng của nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay mặt Đại hội trình bày Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI. Trong đó, đánh giá những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, cho thấy công tác cán bộ còn một số vấn đề bất cập, nhất là trong đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; cơ cấu đội ngũ cán bộ của thành phố vẫn chưa phù hợp, số lượng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đưa vào quy hoạch ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu...

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại Đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa trọng tâm, chưa kịp thời, việc kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể còn ít. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; nội dung kiểm tra, giám sát có nơi chưa đi vào lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, công tác cán bộ… Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, bên cạnh những thành quả đạt được  cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế như trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm đã đề cập. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hoan nghênh thái độ nghiêm túc tự nhìn nhận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đồng thời đề nghị Đại hội quan tâm một số vấn đề cụ thể như:

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên một số mặt vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy chưa thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ đã dẫn đến những vi phạm, khuyết điểm đến mức thi hành kỷ luật…

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII.

Kinh tế TP tuy có tăng trưởng nhưng quy mô vẫn còn nhỏ, chưa đạt yêu cầu của một đô thị động lực phát triển của khu vực miền Trung (với tỷ trọng GRDP chỉ chiếm 1,65% cả nước), chưa khai thác hiệu quả các tiềm năng cũng như phát huy lợi thế mà thành phố đang có. Những năm trở lại đây, tăng trưởng kinh tế của thành phố có phần suy giảm, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp của một đô thị lớn đang phát triển. Dư địa phát triển, nhất là quỹ đất sạch dành cho việc thu hút đầu tư không còn nhiều. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, dễ phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Với những hạn chế nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm của mỗi đại biểu, thảo luận phân tích kỹ, làm rõ thêm nguyên nhân chủ quan, khách quan và đóng góp với Đại hội những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025