Tin địa phương

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP. Hải Phòng

Vũ Ba 22/06/2024 - 18:44

Ngày 22/6, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP. Hải Phòng đã tiến hành họp lần thứ nhất. Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có các ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Tiểu ban.

Tại cuộc họp đã công bố các Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện, các Tổ công tác của Tiểu ban Văn kiện.

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Phương án chủ đề, phương châm chỉ đạo, Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Dự thảo Kế hoạch xây dựng dự thảo Văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội, Thông báo của Tiểu ban Văn kiện về phân công nhiệm vụ các thành viên.

img_8901.jpeg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập, chỉ trong thời gian ngắn đã có kết quả bước đầu. Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá cao các ý kiến phát biểu kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Bí thư Thành ủy đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để sớm hoàn thiện đề cương, xin ý kiến của các thành viên Tiểu ban Văn kiện bằng văn bản, trình Ban Thường vụ Thành ủy trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Các thành viên của Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu tham gia đối với các dự thảo Kế hoạch, Văn kiện, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên gửi tại Tổ biên tập tổng hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP. Hải Phòng