hợp tác xã

Hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh
Nhằm kịp thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn bởi đại dịch Covid-19, tận dụng công nghệ để khôi phục sản xuất kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO