hội nhập quốc tế

Xem xét công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư
Thông qua việc xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài sẽ được Tòa án VN bảo vệ một cách thỏa đáng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO