Hội nghị hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND

Mai Đỉnh | 19/10/2018, 17:42

Sáng 19/10, TANDTC đã tổ chức Hội nghị về chương trình làm việc của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND chủ trì Hội nghị.

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cho biết, đã đề xuất với đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC việc kiện toàn Ban để đánh giá lại những công việc mà Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND triển khai trong thời gian vừa qua và bàn về công việc triển khai tiếp trong 2 tháng còn lại trong năm 2018 cũng như chuẩn bị cho năm 2019. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới trong hoạt động công tác của hệ thống TAND các cấp.

Hội nghị hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND tham mưu, giúp Chánh án TANDTC thực hiện nhiệm vụ sự tiến bộ của phụ nữ TAND

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ (TANDTC) công bố Quyết định số 1735/QĐ-TANDTC ngày 05/10/2018 của Chánh án TANDTC về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND. 

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND do Chánh án TANDTC quyết định thành lập, bao gồm 9 thành viên: Trưởng ban, 3 Phó trưởng ban và 5 thành viên. Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND là Phó Chánh án TANDTC. Phó trưởng ban Thường trực là Vụ trưởng Vụ tổ - Cán bộ TANDTC. Các Phó trưởng ban khác và các Thành viên là đại diện Ban Nữ công Công đoàn TANDTC và các đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC do Chánh án TANDTC quyết định.

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC là Trưởng ban chịu trách nhiệm chung trong công tác điều hành hoạt động của Ban; đồng chí Trần Anh  Tuấn, Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, Phó trưởng ban Thường trực, giúp Trưởng ban hướng  dẫn các cơ quan đơn vị trong hệ thống TAND xây dựng kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, cán bộ, công chức, viên chức, nữ trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm sự phát triển cân đối về giới trong cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như cán bộ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; đồng chí Lê Thu Trang, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tổ trưởng, Thư ký Thường trực Ban...

Hội nghị hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND

Ra mắt các thành viên mới Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh trình bày dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND. Theo đó, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND tham mưu, giúp Chánh án TANDTC thực hiện nhiệm vụ sự tiến bộ của phụ nữ TAND như xây dựng chương trình, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND theo từng thời kỳ, giai đoạn và hằng năm, trình Chánh án TANDTC phê duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ; thực hiện kế hoạch hành động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND; việc lồng ghép vấn đề giới trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình, đề án của cơ quan, đơn vị; tình hình tổ chức và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan trong việc cập nhật, cung cấp thông tin và các hoạt động có liên quan đến công tác bình đẳng giới và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND.

Ngoài ra, Quy chế nêu rõ nội dung tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc; mối quan hệ công tác; cơ chế đảm bảo hoạt động; tổ chức thực hiện của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND. 

Hội nghị hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ (TANDTC) công bố Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên, đồng thời nhấn mạnh nội dung mà Ban đề ra rất là quan trọng.

Theo đồng chí Nguyễn Thúy Hiền đối với tổ chức của Ban và tổ giúp việc đến với thời điểm này đã được kiện toàn, đi vào hoạt động nề nếp. Đồng chí mong muốn các thành viên tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bằng tất cả tình cảm của mình đối với hoạt động của Ban.

Ngoài ra, đồng chí Trưởng ban Ban cũng lưu ý cần triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể, nghiên cứu và hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ TAND cho các hệ thống TAND, để trên cơ sở đó đánh giá được kết quả thực hiện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TAND