Hội đồng khoa học TANDTC nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Hoàng Hà | 05/04/2019, 06:20

Ngày 4/4, Hội đồng khoa học TANDTC tổ chức lễ bảo vệ và nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Kiện toàn tổ chức bộ máy TAND các cấp theo quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014" do TS. Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu có 7 thành viên do  TS. Lê Hồng Quang, Phó chánh án TANDTC làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng khoa học TANDTC nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

TS. Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng khoa học  

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo vắn tắt trước Hội đồng về tính cấp thiết của đề tài, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc kiện toàn tổ chức bộ máy TAND các cấp theo quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Đánh giá kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng nghiệm thu đều thống nhất đề tài có tính thực tiễn, tính thời sự, và có nhiều đóng góp trên bình diện khoa học. Các đề xuất, kiến nghị, các giải pháp khá toàn diện, có ý nghĩa khoa học trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung pháp luật về tổ chức bộ máy TAND.

Đặc biệt, đề tài phân tích được những vấn đề lý luận và thực trạng các quy định của pháp luật về kiện toàn tổ chức bộ máy TAND trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm xây dựng, tổ chức bộ máy TAND của một số quốc gia.

Hội đồng khoa học TANDTC nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang chụp ảnh cùng các thành viên trong Hội đồng 

TS. Lê Hồng Quang, Phó chánh án TANDTC - Chủ tịch Hội đồng khoa học nhấn mạnh, đây là đề tài mang tính khoa học cao, phù hợp với công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, thể hiện sự nghiêm túc công phu của tác giả trong nghiên cứu khoa học.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc triển khai nghiên cứu xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy định về tổ chức bộ máy TAND. Đồng thời, góp phần triển khai, nghiên cứu, xây dựng văn bản của TANDTC chỉ đạo, hướng dẫn TAND các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Kết quả, đề tài khoa học cấp Bộ. "Kiện toàn tổ chức bộ máy TAND các cấp theo quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014" đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá, xếp loại xuất sắc.

Bài liên quan
TANDTC chỉ đạo các đơn vị không tổ chức phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng
TANDTC vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó chỉ đạo các đơn vị không tổ chức phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng. Hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp bách để tập trung giải quyết công việc, phòng, chổng dịch.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội đồng khoa học TANDTC nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ