Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phải trở thành một "túi khôn" của Đảng

Xuân Lan| 15/06/2022 15:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho biết trong quy định của Bộ Chính trị đã nêu rõ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị để cung cấp những luận cứ, cơ sở khoa học để xây dựng đường lối, chiến lược phát triển đất nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn Học viện phải trở thành một "túi khôn" của Đảng.

hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-inh-phai-tro-thanh-tui-khon-cua-dang1.jpg
Quang cảnh Thường trực Ban Bí thư làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sáng 15/6, tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Học viện tham gia buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc thường trực Học viện, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022, nêu một số kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, hai năm sau Đại hội XIII của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Học viện không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo và chính nhờ việc không ngừng đổi mới đó đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Công tác nghiên cứu khoa học có những bước tiến quan trọng, từng bước đã khẳng định rõ vị thế, vai trò của Học viện là trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Học viện chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của cả hệ thống chính trị. Học viện đã phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động để thống nhất, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy của các trường chính trị trong cả nước.

Học viện đã tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Đồng thời, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên với số lượng khá, đông đảo, chất lượng được nâng lên.

Chia sẻ một số ý kiến trong công tác Học viện thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng nêu trăn trở và mong muốn lãnh đạo Học viện cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện có quyết tâm chính trị cao, giữ vững và khẳng định bản sắc của trường Đảng cao cấp Trung ương, định vị vị trí quan trọng số một không thể thay thế được của Học viện trong công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cao cấp cho Đảng và Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, trường Đảng phải là nơi quy tụ những tinh hoa, cán bộ cấp chiến lược. "Làm sao chúng ta định vị để ai đã bước vào trường Đảng cao cấp Trung ương, sau này sẽ trở thành những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng" - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh và cho rằng, những chương trình đào tạo có tính chất đại trà về cao cấp chính trị nên giao cho các trường chính trị địa phương, khu vực.

"Học viện phải giữ một vị trí rất thiêng liêng trong tâm tưởng, trong suy nghĩ của đội ngũ cán bộ. Đảng viên đã vào đây rồi, phải được rèn luyện toàn diện, đầy đủ," Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Học viện cần tập trung đề ra các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn Học viện phải trở thành một "túi khôn" của Đảng bởi trong quy định của Bộ Chính trị đã nêu rõ, học viện là trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị để cung cấp những luận cứ, cơ sở khoa học để xây dựng đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

Học viện cần củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện; chú trọng xây dựng, triển khai các chương trình và tài liệu học tập tốt với các chức danh. Đồng thời, tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phải trở thành một "túi khôn" của Đảng