Hoạt động xét xử

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế Nhân dân tham gia hoạt động xét xử tại Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới
Đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia hoạt động xét xử tại Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới là vấn đề cấp bách hiện nay.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO