Báo Công lý
Chủ nhật, 31/5/2020

Văn phòng TANDTC và các vụ Tổ chức-Cán bộ, Tổng hợp triển khai công tác năm 2019

15/2/2019 10:45 UTC+7
(Công lý) - Ngày 14/2, Văn phòng, Vụ Tổ chức – Cán bộ và Vụ Tổng hợp TANDTC đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chánh án TANDTC; đại diện các đơn vị thuộc TANDTC; cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc 3 đơn vị triển khai công tác.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo 3 đơn vị đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019.

Văn phòng TANDTC và các vụ Tổ chức-Cán bộ, Tổng hợp triển khai công tác năm 2019

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2018 của đơn vị Văn phòng, mặc dù nhiệm vụ được giao là rất nặng nề, có nhiều việc phải triển khai trong thời gian gấp gáp, song với sự nỗ lực phấn đấu, tập thể công chức, người lao động Văn phòng TANDTC đã hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, các công tác như: Phục vụ các hoạt động của lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán; Tham mưu tổng hợp; Hành chính tư pháp; Tài vụ; Quản trị, Lễ tân và Khánh tiết; quản lý phương tiện; thông tin truyền thông… đều đạt được những kết quả tốt.

Văn phòng TANDTC và các vụ Tổ chức-Cán bộ, Tổng hợp triển khai công tác năm 2019

Các vị đại biểu tham dự Hội nghị

Đối với Vụ Tổ chức – Cán bộ, năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ để thi hành Luật tổ chức TAND năm 2014 và các nhiệm vụ quan trọng về công tác cán bộ của TAND theo các quy định mới của Đảng. Trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC, sự đoàn kết, cố gắng của tập thể Ban chi ủy, lãnh đạo đơn vị mà mỗi công chức Vụ Tổ chức – Cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng được giao.

Cụ thể như: Tham mưu cho Ban cán sự Đảng ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết 6,7 và 8 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong hệ thống TAND; tổ chức thành công Hội nghị công tác cán bộ; tổ chức nhiều cuộc thi tuyển chọn, nâng ngạch các chức danh tư pháp; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Thẩm phán và đề xuất phân bổ cho các TAND…

Văn phòng TANDTC và các vụ Tổ chức-Cán bộ, Tổng hợp triển khai công tác năm 2019

Quang cảnh Hội nghị

Đối với Vụ Tổng hợp, năm 2018, được sự quan tâm của lãnh đạo TANDTC, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thuộc TANDTC, Vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã giao. Trong công tác thống kê, tổng hợp có nhiều đi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo TANDTC trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Tòa án. Cụ thể, đã xây dựng và hoàn thiện 536 chỉ tiêu thống kê công tác xét xử các vụ án; tham mưu xây dựng báo cáo, phối hợp với các đơn vi chức năng của cơ quan, bộ, ngành hữu quan xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật… liên quan đến lĩnh vực công tác của Vụ đáp ứng về tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Ngoài ra, công tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Tòa án được đẩy mạnh. Công tác lưu trữ hồ sơ đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của Tòa án về nghiệp vụ lưu trữ.

Văn phòng TANDTC và các vụ Tổ chức-Cán bộ, Tổng hợp triển khai công tác năm 2019

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho vụ Tổng hợp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của 3 đơn đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhất trí những nhiệm vụ 3 đơn vị đã đề ra cho năm 2019.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, đây là 3 đơn vị tham mưu gần gũi với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC. Đặc biệt, 3 đơn vị đã đánh giá được những công việc chính năm 2018 của các ban nghiệp vụ để đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho 2019.

Đề cao các ý kiến, nội dung của các ban nghiệp vụ của 3 đơn vị, Chánh án lưu ý lãnh đạo của các đơn vị cần bàn thêm về những kiến nghị để các ý kiến đó trở thành những đề nghị chính thức gửi đến Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC.

Chánh án cho biết, 3 đơn vị trong năm qua đã làm được rất nhiều việc lớn, có tác dụng làm thay đổi diện mạo của ngành, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân, nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo cũng như uy tín của hệ thống TAND. Nhiều hoạt động của 3 đơn vị được lựa chọn là những việc mang tính chất đột phá trong hoạt động Tòa án năm 2018. Đặc biệt, cả 3 đơn vi đều dành được Cờ thi đua.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, đồng chí Chánh án ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu vươn lên của 3 đơn vị, đồng thời mong muốn 3 đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019.

Văn phòng TANDTC và các vụ Tổ chức-Cán bộ, Tổng hợp triển khai công tác năm 2019

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trao tặng Cờ thi đua TAND cho Vụ Tổ chức – Cán bộ

Đại diện cho 3 đơn vị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC. Với sự đánh giá sâu sát tình hình kết quả công tác, chỉ ra những thiếu sót hạn chế của mỗi đơn vị và mỗi công chức, đồng thời đưa ra biện pháp có thể áp dụng ngay. Đồng chí Trần Anh Tuấn khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể cán bộ công chức ra sức cố gắng, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Một điều đáng lưu ý tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của 3 đơn vị, đây là lần đầu tiên có sự hiển diện của các lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC, sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng trong thời gian qua là yếu tố quan trọng làm nên thành tích chung của từng đơn vị. Sự có mặt đông đủ của các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo các đơn vị thực sự là nguồn động viên khích lệ lớn cho 3 đơn vị. Cả 3 đơn vị đều nhận thức được sự khẩn trương, tích cực hơn nữa. Sau Hội nghị 2019, lãnh đạo cả 3 đơn vị sẽ tổ chức quán triệt chương trình côn tác trọng tâm 2019 giữa các Phòng, công chức, người lao động. Trong đó, đặc biệt chú trọng trong vấn đề triển khai chỉ đạo của đồng chí Chánh án.

Văn phòng TANDTC và các vụ Tổ chức-Cán bộ, Tổng hợp triển khai công tác năm 2019

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trao tặng Cờ thi đua TAND cho đơn vị Văn phòng

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua TAND cho các đơn vị đạt thành tích.     

Mai Đỉnh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật