Báo Công lý
Thứ Tư, 12/8/2020

TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh: Quyết tâm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án

03/3/2017 08:23 UTC+7
(Công lý) - Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Đứng trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2016, lãnh đạo TAND tỉnh Tây Ninh đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, xác định công tác thi đua, khen thưởng có vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị Tòa án các tỉnh trong Cụm và các cơ quan khối nội chính tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 theo chủ đề xuyên suốt là: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, lãnh đạo TAND tỉnh Tây Ninh cũng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất lượng xét xử; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn, nghiệp vụ. Qua các phong trào thi đua, khen thưởng đã xây dựng được nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác thật sự là những nhân tố mới, những tài năng có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn các tập thể, cá nhân phấn đấu, học tập, làm theo.

Sau mỗi đợt thi đua đều có tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đó là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Từ đó đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần cùng với đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là trong công tác xét xử, giải quyết các loại án.

TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh: Quyết tâm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án

TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Trong năm 2016, TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh đã giải quyết được 12.450 vụ/12.682 vụ án các loại; đạt tỷ lệ 98,17%. Theo đó, bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 118,6 vụ/năm (so cùng kỳ thụ lý tăng 376 vụ, giải quyết tăng 443 vụ). Các vụ án đã xét xử đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tổ chức xét xử lưu động 261 vụ án hình sự tại địa phương nơi xảy ra vụ án nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự tại địa phương. Đối với các loại án khác, các Thẩm phán đã chú trọng làm tốt công tác hòa giải và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết án, tỷ lệ hòa giải thành đạt 50%. Không còn các bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Các công tác khác như công tác Giám đốc kiểm tra, giải quyết đơn thư, Tổ chức cán bộ, Hội thẩm nhân dân, Văn phòng và Thi đua khen thưởng thường xuyên được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác, tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Tây Ninh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức trong TAND hai cấp tỉnh tiếp tục rèn luyện, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học pháp lý; đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 và việc áp dụng các Bộ luật mới được Quốc hội thông qua; công tác cải cách tư pháp; phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối tác phong làm việc, tạo ra sự đoàn kết nhất trí phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các đơn vị chú trọng phối hợp với các cơ quan, ban ngành để giải quyết tốt công tác chuyên môn, kịp thời đưa ra xét xử, giải quyết những vụ án điểm được dư luận quan tâm; tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn bộ máy; thực hiện tốt quy chế dân chủ…

Bên cạnh đó, lãnh đạo TAND tỉnh Tây Ninh cũng đã chỉ đạo đến các đơn vị, cá nhân trong Tòa án hai cấp phấn đấu giải quyết, xét xử 100% các vụ, việc trong thời hạn luật định; tiếp tục đổi mới nội dung tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng pháp luật; thực hiện tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự; tăng cường đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án và hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa và không để án quá hạn luật định do lỗi chủ quan; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu nhân dân.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật