Báo Công lý
Thứ Tư, 26/2/2020

Phó Chánh án Lê Hồng Quang dự hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Vụ Tổng hợp

14/3/2018 11:49 UTC+7
(Công lý) - Ngày 12/3, Vụ Tổng hợp TANDTC tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chánh án Lê Hồng Quang dự hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Vụ Tổng hợp

Trong năm 2017, mặc dù được giao nhiều nhiệm vụ đột xuất, với yêu cầu phải hoàn thành trong thời gian ngắn, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức thiếu nhưng cán bộ, công chức Vụ Tổng hợp đã khắc phục khó khăn, cố gắng nỗ lực cùng với toàn hệ thống TAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Tòa án các cấp.

Trong năm qua, các mặt công tác thống kê-tổng hợp, công tác của Trung tâm tin học, công tác quản lý hồ sơ và thư viện đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả vượt bậc. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác, như xây dựng đảng, xây dựng ngành luôn được Chi bộ đơn vị quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Ban Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo đơn vị giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp các Bộ, ban ngành và các đơn vị thuộc TANDTC được thực hiện thường xuyên và nề nếp.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, Vụ Tổng hợp vinh dự là một trong hai đơn vị thuộc TANDTC và là một trong hai mươi mốt đơn vị của toàn hệ thống TAND được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu “Cờ Thi đua Chính phủ”. Bên cạnh đó, còn rất nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác.

Phó Chánh án Lê Hồng Quang dự hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Vụ Tổng hợp

Phó Chánh án Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2017 của Vụ Tổng hợp.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Phó Chánh án Lê Hồng Quang đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Vụ Tổng hợp tiếp tục quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; nghiêm túc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01 của Chánh án TANDTC về  việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 và làm tốt công giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức.

Phó Chánh án Lê Hồng Quang dự hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Vụ Tổng hợp

Phó Chánh án Lê Hồng Quang trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND cho Vụ trưởng Đào Thị Minh Thủy

Vụ Tổng hợp cần làm tốt việc tham mưu trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp với các đơn vị để triển khai các phần mềm, chương trình, kế hoạch, ngoài ra cần quản lý tốt và tiếp tục kiện toàn, nâng cấp các phần mềm đã được triển khai, quản lý tốt các trang thiết bị về công nghệ thông tin; tiếp tục thực hiện tốt việc thống kê, tổng hợp số liệu thụ lý, giải quyết các loại vụ án phục vụ các Báo cáo của Tòa án trước Quốc hội, các cơ quan Đảng, Nhà nước và cung cấp số liệu cho các Bộ, ban, ngành… để phục vụ công tác xây dựng, sửa đổi luật, nghiên cứu khoa học; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là lớp cán bộ kế cận; đẩy mạnh thực hiện các phòng trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”…

Phó Chánh án Lê Hồng Quang dự hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Vụ Tổng hợp

Vinh danh các tập thể lao động xuất sắc tại Hội nghị

Để thực hiện thành công các yêu cầu trên, Vụ Tổng hợp cần phải phát huy được vai trò lãnh đạo của chi ủy, tính tiên phong gương mẫu của tập thể lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Nguyên Anh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật