Báo Công lý
Thứ Tư, 12/8/2020

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của TAND

23/2/2017 21:18 UTC+7
(Công lý) - Chiều ngày 23/2/2017, lãnh đạo TANDTC và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; các đồng chí Phó Chánh án TANDTC, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC và các Ban nghiệp vụ của Đài Truyền hình Việt Nam…

Hoạt động của TAND đảm bảo được cập nhật kịp thời

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của TAND

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ ký kết

Để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của TAND theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trên cơ sở nhu cầu phối hợp công tác, TANDTC và Đài Truyền hình Việt Nam đã thống nhất Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Theo đó, TANDTC và Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường phối hợp trong việc thông tin tuyên truyền về hoạt động của các Tòa án trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nhằm bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ chính đáng của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền về quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân; nâng cao nhiệm vụ hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của TAND

Đồng chí Trần Bình Minh gợi mở thêm những nội dung phối hợp giữa hai cơ quan

Thông qua tuyên truyền, TANDTC và Đài Truyền hình Việt Nam từng bước hình thành và củng cố nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của Tòa án trong thực hiện quyền lực nhà nước (Quyền tư pháp theo nội dung Hiến định). Tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội đối với công tác Tòa án và những vấn đề đổi mới về tổ chức, hoạt động của Tòa án theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân để Tòa án thực hiện đầy đủ quyền tư pháp, xứng đáng là cơ quan bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các thông tin tuyên truyền, phản ánh về hoạt động của TAND đảm bảo được cập nhật kịp thời và theo đúng tinh thần nội dung các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và kế hoạch do Ban cán sự Đảng TANDTC xây dựng. Đồng thời hai bên có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong việc xây dựng nội dung, kịch bản, chương trình, thời điểm phát sóng về TAND đảm bảo chất lượng và hiệu quả truyền truyền cao. Đài Truyền hình Việt Nam và TANDTC tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt cho các bộ phận thực hiện việc phản ánh, tuyên truyền về hoạt động của TAND trên sóng truyền hình quốc gia.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của TAND

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Trần Bình Minh ký kết Chương trình phối hợp

Đài Truyền hình Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của TANDTC, lãnh đạo TANDTC và TAND các cấp theo định hướng của Đảng, Quốc hội về cải cách tư pháp; đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống TAND đến năm 2020; tuyên truyền về hoạt động xét xử của các Tòa án, nhất là việc xét xử các vụ án lớn, trọng điểm.

Đài Truyền hình Việt Nam tập trung tuyên truyền về các hoạt động của Tòa án trong triển khai thi hành Hiến pháp và thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền, phản ánh truyền thống vẻ vang của Tòa án trong quá trình xây dựng, trưởng thành và các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống TAND. Đặc biệt, Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong hệ thống TAND trên sóng Truyền hình quốc gia, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội và tình cảm của đông đảo quần chúng nhân dân đối với TAND.

Các nội dung phối hợp giữa hai cơ quan

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của TAND

Lãnh đạo hai cơ quan thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong công tác

Đối với TANDTC, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho Đài Truyền hình Việt Nam về những nội dung mà hai bên đã thỏa thuận để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền định hướng dư luận theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TANDTC; có cơ chế ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên đến tìm hiểu tình hình, thu thập tài liệu liên quan đến hoạt động của TAND để tuyên truyền trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

TANDTC cung cấp thông tin mang tính chất định hướng cho Đài Truyền hình Việt Nam triển khai tuyên truyền theo yêu cầu từng giai đoạn (ngắn hạn, dài hạn); tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam tham gia thực hiện các chương trình tuyên truyền trong khuôn khổ các chương trình, dự án do TANDTC quản lý hoặc chủ trì thực hiện. TANDTC cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tham dự các hội nghị, hội thảo, đi cơ sở nắm tình hình thực tế của các Tòa án để đưa tin, viết bài, xây dựng các chuyên mục thông tin.

TANDTC chỉ đạo các đơn vị thuộc TANDTC, TAND cấp cao, TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam trong việc thống nhất tuyên truyền, định hướng thông tin đúng chính sách, pháp luật; chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, kịch bản chi tiết chương trình phản ánh hoạt động của TAND trình lãnh đạo TANDTC phê duyệt và thực hiện. TANDTC hỗ trợ Đài Truyền hình Việt Nam về kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền về hoạt động TAND theo quy định tài chính hiện hành.

Đối với Đài Truyền hình Việt Nam, chủ động phối hợp thông tin tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của hệ thống TAND trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật về hoạt động của hệ thống Tòa án. Cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên theo dõi, viết bài, đưa tin về hoạt động của hệ thống Tòa án; tham gia các sự kiện để tuyên truyền, quảng bá và phổ biến về các hoạt động, chương trình, đề án, dự án liên quan đến hoạt động xét xử và việc đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống Tòa án. Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tòa án xây dựng nội dung, thời lượng và thời gian phát sóng chuyên mục về TAND.

Kinh phí triển khai, tổ chức thực hiện chương trình phối hợp công tác do mỗi bên tự đảm nhiệm; kinh phí hỗ trợ tuyên truyền các hoạt động, chương trình cụ thể được thực hiện theo quy định. TANDTC, Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất chỉ đạo các cấp thuộc hệ thông ngành dọc và các cơ quan đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Văn phòng TANDTC và Ban Thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan đầu mối làm nhiệm vụ thường trực tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

Hàng năm, hai bên sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong năm tiếp theo. Trên cơ sở thoả thuận trách nhiệm của mỗi bên, hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã thoả thuận, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, lãnh đạo hai cơ quan trao đổi thống nhất cách giải quyết để chương trình được thực hiện hiệu quả.

Tòa án là đề tài phong phú, hấp dẫn

Đóng góp ý kiến vào nội dung phối hợp giữa hai bên, đại diện lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, TANDTC và các đơn vị thuộc đều đồng thuận cao với các nội dung phối hợp, đồng thời đề xuất một số biện pháp để hai bên cùng nâng cao trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cũng như thực hiện xây dựng chương trình truyên truyền. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của TAND

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho rằng tuyên truyền về Tòa án là mảng đề tài khó nhưng vô cùng hấp dẫn. Chính vì vậy cần có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa hai cơ quan để đảm bảo cho các chương trình đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoạt động của hệ thống TAND. Thông qua đó nhằm đem đến cho xã hội và nhân dân hiểu sâu thêm về các hoạt động xét xử của Tòa án cũng như quá trình cải cách tư pháp, tạo được hình ảnh của Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Ngoài ra, TANDTC và Đài Truyền hình Việt Nam nghiên cứu, xem xét xây dựng bộ phim truyền hình dài khoảng 30 tập phản ánh một cách trung thực về những vấn đề rất đời thường đang xảy ra trong xã hội mà thông qua đó thể hiện được hình ảnh người Thẩm phán và hoạt động của TAND…

Đồng tình với ý kiến của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam và các đại biểu, đồng chi Nguyễn Hòa Bình cho biết mỗi năm hệ thống TAND giải quyết trên 465.000 vụ án các loại, trong đó án dân sự và hôn nhân gia đình chiếm khoảng 70%. Đây thực sự là nguồn tư liệu dồi dào để Đài truyền hình Việt Nam khai thác. Bên cạnh đó, Tòa án đang trong quá trình cải cách tư pháp cũng có rất nhiều vấn đề mới mà người dân cũng như xã hội rất quan tâm nên cũng là đề tài hấp dẫn thu hút được độc giả. Cùng với việc tuyên truyền về công tác xét xử và cải cách tư pháp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn Đài truyền hình Việt Nam đẩy mạnh thông tin về gương người tốt việc tốt trong TAND, nhất là đối với các Thẩm phán mẫu mực, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán giỏi và các cán bộ công chức Tòa án có nhiều thành tích trong công tác…

Sau khi có sự thống nhất cao về các nội dung phối hợp công tác, đồng chí  Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC và đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đã cùng ký kết vào Chương trình phối hợp công tác giữa TANDTC và Đài truyền hình Việt Nam. Lãnh đạo hai cơ quan tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ và tích cực, TANDTC và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mỗi cơ quan.
 

Trần Minh Giang
Bạn đang đọc bài viết Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của TAND tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật