Báo Công lý
Thứ Năm, 16/7/2020

Đại hội Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/5/2020 07:01 UTC+7
(Công lý) - Ngày 28/5, Đảng bộ Văn phòng TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC tham dự với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC cùng các đảng viên trực thuộc Đảng bộ Văn phòng TANDTC.

Trình bày Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy TANDTC. Tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng đoàn kết thống nhất đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên nên đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ xác định tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC phát biểu tại Đại hội

Việc thành lập Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ TANDTC và thành lập các Chi bộ trực thuộc là điều kiện thuận lợi để các đảng viên trong Đảng bộ có điều kiện sinh tham gia sinh hoạt, phù hợp với đặc thù công việc của từng đơn vị chức năng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ.

Công tác phát triển đảng viên đã có nhiều tiến bộ cả về chất lượng và số lượng đảng viên được kết nạp mới; công tác kiện toàn tổ chức của đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công quản lý đảng viên và các mặt công tác khác đạt những kết quả đáng khích lệ và có nhiều tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng hoạt động của Đảng bộ, chính quyền có nề nếp, kỷ luật kỷ cương và hiệu quả.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đại đa số cán bộ, đảng viên và công chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, giúp cho cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của Đảng bộ một cách hiệu quả và chất lượng.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Ngô Tiến Hùng, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng TANDTC 

Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác. Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng.

Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tạo điều kiện cho việc vận động cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị. Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Cấp ủy đảng và Thủ trưởng đơn vị, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng chí Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Lê Hồng Quang bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Văn phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ TANDTC.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng Chi bộ, đội ngũ đảng viên nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trực thuộc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thành nhiệm vụ thường xuyên; đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Văn phòng, ghi nhận những thành tích Đảng bộ Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực tốt và đồng đều, Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội đề ra, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của TANDTC.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Ngô Tiến Hùng, Bí thư Đảng bộ, Đảng ủy viên Đảng bộ TANDTC, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng TANDTC phát biểu lĩnh hội và nhấn mạnh trong thời gian tới, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Ngọc Hòa sẽ được Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Văn phòng cụ thể hóa thành các Nghị quyết, chương trình và kế hoạch công tác nhằm đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị; đồng thời đề nghị lãnh đạo Đảng ủy TANDTC tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát để Đảng bộ Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí. Đồng chí Ngô Tiến Hùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ, đồng chí Trần Mạnh Hùng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TANDTC. Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Mai Đỉnh
Bạn đang đọc bài viết Đại hội Đảng bộ Văn phòng TANDTC nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật