Báo Công lý
Chủ nhật, 12/7/2020

Các TAQS thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại

07/2/2019 07:26 UTC+7
Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh nội dung trên trong buổi trò chuyện với Báo Công lý nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Các TAQS thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

PV: Thưa Thượng tướng, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách khối pháp chế trong Quân đội, ông đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động của các TAQS trong những năm qua?

Thượng tướng Lê Chiêm: TAQS là một trong các cơ quan tư pháp trong Quân đội, thực hiện nhiệm vụ xét xử các vụ án hình sự theo thẩm quyền. TAQS có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế, bảo vệ chế độ XHCN, an ninh quốc phòng, kỷ luật, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng và của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh các Quân khu, Quân chủng; sự chỉ đạo về nghiệp vụ của TANDTC, cán bộ, sĩ quan, nhân viên các TAQS đã nỗ lực phấn đấu, chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Qua theo dõi và nắm kết quả hàng năm thấy rằng, các TAQS đã xét xử 100% các vụ án đúng thời hạn luật định; việc xét xử của các TAQS luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào xét xử oan người không có tội.

Cùng với việc xét xử, các TAQS còn làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc xử lý, giải quyết các vụ án theo Quyết định 27 quy định về Đảng lãnh đạo đối với công tác Tòa án. Những năm gần đây, nhất là năm 2018, trong Quân đội đã xảy ra một số vụ án lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, cả trong và ngoài Quân đội. Các TAQS, trong đó TAQS Trung ương - cơ quan xét xử đầu ngành trong Quân đội, đã kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng, chỉ đạo giải quyết các vụ án đúng đường lối quan điểm của Đảng, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, được dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

PV: Cùng với công tác xét xử các vụ án theo quy định của pháp luật, được biết các TAQS còn thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ Quốc phòng giao cho. Vậy, cụ thể các nhiệm vụ đó là gì và hiệu quả của các hoạt động mà các TAQS đã thực hiện ra sao, thưa Thượng tướng?

Thượng tướng Lê Chiêm: Một mảng việc rất quan trọng góp phần làm giảm thiểu vi phạm pháp luật và tội phạm, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, đó là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm. Năm 2018, cũng như trong nhiều năm qua, các TAQS luôn luôn là một trong những cơ quan làm rất tốt công tác này. TAQS các Quân khu, TAQS Khu vực hàng năm đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính trị của các Quân khu, Quân chủng xây dựng kế hoạch biên soạn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật cho các cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Qua theo dõi, Bộ Quốc phòng nhận thấy các TAQS đã có nhiều sáng kiến trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền cho mỗi đối tượng cụ thể, vì vậy chất lượng hiệu quả của công tác này rất thiết thực. Chỉ tính riêng năm 2018, theo báo cáo các TAQS toàn quân đã tuyên truyền được 2.917 giờ. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã làm cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước và kỷ luật Quân đội. Riêng đối với TAQS Trung ương hàng năm còn được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cùng với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Quốc phòng biên soạn các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn quân. Công tác này được TAQS Trung ương làm rất kịp thời, đảm bảo chất lượng tốt.

PV: Theo quy định của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009, một nội dung rất quan trọng đó là việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp. Vậy Bộ Quốc phòng và các TAQS đã thực hiện nội dung này như thế nào?

Thượng tướng Lê Chiêm: Theo quy định của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009, một mảng công việc rất nặng nề được Bộ Quốc phòng giao cho TAQS đó là việc cập nhật, cung cấp dữ liệu thông tin lý lịch tư pháp của các đối tượng để cung cấp cho Trung tâm quản lý dữ liệu tư pháp quốc gia. Hàng năm, TAQS Trung ương phải tra cứu cập nhật dữ liệu của hàng nghìn đối tượng do các Sở Tư pháp của các tỉnh, thành phố yêu cầu để cung cấp cho Trung tâm quản lý dữ liệu tư pháp quốc gia.

Do chưa có cán bộ chuyên trách, chưa có biên chế chức danh thực hiện nhiệm vụ này, nên TAQS Trung ương đã phải cử một bộ phận cán bộ kiêm nhiệm thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm qua TAQS Trung ương làm rất tốt công việc này, việc tra cứu, cập nhật thông tin đảm bảo chính xác không để xảy ra sai sót, đáp ứng yêu cầu của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho công dân.

PV: Năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết liên quan đến công tác cải cách tư pháp trong Quân đội, cụ thể là thu gọn đầu mối các TAQS khu vực từ 17 TAQS Khu vực xuống còn 10 TAQS Khu vực. Bộ Quốc phòng và các TAQS đã triển khai Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội như thế nào, thưa Thượng tướng?

Thượng tướng Lê Chiêm: Ngay sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Quốc phòng đã triển khai đến các cơ quan chức năng và các TAQS nghiên cứu quán triệt sâu sắc để thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị quyết. Các đơn vị đã nhanh chóng có phương án kiện toàn tổ chức biên chế theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, có lộ trình phù hợp cho việc bố trí đội ngũ cán bộ khi sáp nhập vừa tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đồng thời đảm bảo tư tưởng yên tâm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của toàn ngành, không để ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với phương án kiện toàn tổ chức biên chế, các TAQS cũng chú trọng chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ Thẩm phán, Thư ký trẻ mới được bổ nhiệm để nhanh chóng tiếp cận công việc, nâng cao hiệu quả công tác. Hiện nay, TAQS các cấp đang từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, kinh nghiệm vững vàng; tiêu chuẩn hóa chức vụ cán bộ khối tư pháp theo quy định của Bộ Quốc phòng.

PV: Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi 2019, Thượng tướng gửi đến cán bộ, chiến sĩ, người lao động TAQS các cấp thông điệp gì?

Thượng tướng Lê Chiêm: Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành TAQS đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhất, Huân chương Quân công Hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Độc lập. Các TAQS vinh dự được Thủ tướng tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và Bằng khen; TANDTC tặng Cờ thi đua xuất sắc TAND cùng nhiều danh hiệu cao quý khác…

Với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống lịch sử vẻ vang của TAQS, tôi mong rằng năm 2019 và những năm tiếp theo, các TAQS tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là những người “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

PV: Xin chân thành cảm ơn Thượng tướng!

Trần Minh Giang (Thực hiện)

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật