Báo Công lý
Chủ nhật, 05/7/2020

Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm của Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học được nghiệm thu xuất sắc

16/8/2019 17:20 UTC+7
(Công lý) - 'Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thể hiện sự công phu, khoa học, toàn diện và có tính thực tiễn cao", Thạc sỹ Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ vừa tổ chức Lễ bảo vệ Đề án “Xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” do TS. Nguyễn Chí Công, Vụ Phó Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học (TANDTC) làm chủ nhiệm.

Tham dự Lễ bảo vệ có đồng chí Ngô Văn Nhạc, Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học và tập thể công chức Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học.

Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm của Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học được nghiệm thu xuất sắc

TS. Nguyễn Chí Công, Vụ Phó Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học TANDTC trình bày đề án 

Tại lễ bảo vệ, TS. Nguyễn Chí Công, Vụ Phó Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học (TANDTC) đã đọc tóm tắt đề án “Xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp – Thực trạng và giải pháp”.

Nội dung đề án tập trung phân tích về tình hình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Phân tích nguyên nhân và tác động của vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và thực trạng xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong giai đoạn hiện nay.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt đề tài, các thành viên trong Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  nhận xét đề án được xây dựng công phu, khoa học, có cơ sở lý luận, mang tính thực tiễn cao.

Thạc sỹ Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, đề án đã được nghiên cứu một cách toàn diện, đánh giá các vi phạm trên nhiều bình diện, góc độ khác nhau, các số liệu đánh giá đều trên cơ sở thực tiễn áp dụng, các kiến nghị, đề xuất rõ ràng phù hợp với công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, thể hiện sự nghiêm túc của nhóm tác giả trong nghiên cứu Đề án.

Theo đó, đề án Xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

Đ. Việt

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật