Chính trị

Hoàn thiện chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp

Duy Tuấn 11/04/2024 - 17:26

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

luongm.jpeg
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kỹ lưỡng Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi...

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kỹ lưỡng Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Chủ động xây dựng các văn bản quy định và công việc cụ thể triển khai chính sách tiền lương mới.

Cũng theo Nghị quyết số 44, Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Nội vụ về việc dừng xây dựng các đề án sau: Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh; Đề án đánh giá tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016 - 2021, định hướng phát triển đến năm 2030; Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh

Đáng chú ý, Nghị quyết yêu cầu tổng hợp kết quả xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm của các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/4/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thiện chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp