Tài chính - Ngân hàng

Hỗ trợ kịp thời người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế

Bùi Anh 21/02/2024 - 16:33

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc của người nộp thuế để biên soạn tài liệu hướng dẫn rõ ràng, hỗ trợ kịp thời quyết toán thuế trong tháng cao điểm.

Xây dựng chương trình hỗ trợ quyết toán thuế

Để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) hiểu rõ chính sách, thủ tục, cách thức kê khai, phương thức nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm, thực hiện thủ tục nộp số thuế còn phải nộp hoặc hồ sơ hoàn thuế được thuận lợi, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 522/TCT-TTHT về hỗ trợ quyết toán thuế.

thue.jpg
Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện hỗ trợ quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế căn cứ vào đặc điểm các nhóm NNT thuộc địa bàn quản lý, xây dựng chương trình hỗ trợ NNT trong các tháng cao điểm quyết toán thuế, thông báo thời gian, địa điểm, nội dung hỗ trợ trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế và trên phương tiện thông tin đại chúng để NNT thuế biết và tiếp cận hiệu quả phương thức hỗ trợ của cơ quan thuế.

Các Cục Thuế cần tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc của NNT trong thời gian vừa qua để biên soạn tài liệu hướng dẫn rõ ràng, trong đó lưu ý về các lỗi sai sót mà NNT có thể mắc phải khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế; đăng tải nội dung hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế và các tài khoản mạng xã hội chính thức của Cục Thuế; phân phát tài liệu hướng dẫn NNT thực hiện chính sách, thủ tục hành chính thuế theo hình thức khác nhau, đảm bảo mọi NNT đều có thể tiếp cận được thông tin hướng dẫn, hiểu rõ nghĩa vụ quyết toán thuế và thực hiện thủ tục quyết toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường phổ biến, hỗ trợ hướng dẫn NNT là cá nhân biết cách thức lập tài khoản giao dịch thuế điện tử, thực hiện kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến, sử dụng các dịch vụ tra cứu thông tin khoán phải nộp và thực hiện nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile.

Phối hợp với các cơ quan báo, đài để đưa tin về thời hạn, đối tượng, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đến các tổ chức chi trả thu nhập và các cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế để NNT biết, thực hiện quyết toán theo thời điểm phù hợp, tránh tập trung dồn vào những ngày cuối cùng của kỳ quyết toán.

Trả lời văn bản hỏi của người nộp thuế đúng thời hạn

Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm điểm, đôn đốc việc trả lời văn bản hỏi của NNT theo đúng thời hạn và đúng quy định; tập trung nguồn lực trả lời các văn bản, vướng mắc của NNT kịp thời, không để tình trạng vì chưa nhận được nội dung trả lời, hướng dẫn nên NNT không biết cách thức áp dụng chính sách thuế trong việc kê khai các chỉ tiêu trong hồ sơ khai quyết toán thuế.

Triển khai hiệu quả 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT, bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm trả lời, xử lý các tình huống vướng mắc cho NNT, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho NNT.

Ưu tiên tổ chức các hội nghị hỗ trợ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế để NNT trong điều kiện, hoàn cảnh khác nhau có thể gửi câu hỏi, theo dõi nội dung trả lời, tham vấn và áp dụng các tình huống tương tự một cách thuận lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ kịp thời người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế