Tin địa phương

HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Trang Vân 19/04/2024 - 19:52

Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 14 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

2204263_qmg_0740_08152619.jpg
HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 14 nghị quyết quan trọng.

Ngày 19/4, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí thành viên UBND tỉnh đã báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế…

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Trong đó, có những nội dung cấp thiết, trực tiếp liên quan đến an sinh xã hội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.

Các nghị quyết cũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư công, xây dựng, đô thị, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Các Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua tại Kỳ họp thứ 18:

(1) Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

(2) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

(3) Nghị quyết về bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương, điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính- ngân sách.

(4) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2024; Điều chỉnh địa điểm, diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và hủy bỏ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua.

(5) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.

(6) Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý.

(7) Nghị quyết điều chỉnh biên chế công chức đã giao tại Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(8) Nghị quyết quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(9) Nghị quyết quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố và số lượng, chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và kinh phí hỗ trợ hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh..

(10) Nghị quyết về việc đổi tên thôn 1, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

(11) Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh.

(12) Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021.

(13) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(14) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 14 nghị quyết quan trọng