Tin địa phương

Hải Phòng: Phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng một cách đồng bộ

Vũ Ba 13/06/2024 - 19:36

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hải Phòng (Ban Chỉ đạo) vừa tiến hành Phiên họp thứ 7 nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung khác.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng các văn bản chỉ đạo cụ thể. Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước được đẩy mạnh và đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

img_8797.jpeg
Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Sau kiểm tra, các đoàn đã ban hành báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Chỉ đạo đã ban hành kết luận kiểm tra và báo cáo kiểm tra chuyên đề.

Ban Chỉ đạo đã ban hành quy định về khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý bám sát tiến độ đề ra. Đến nay đã kết thúc xử lý 04 vụ án, vụ việc do các Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và 02 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng một cách đồng bộ