Đời sống

Hà Nội công nhận danh hiệu 1 làng nghề, 3 nghề truyền thống

Minh Lý 12/06/2024 - 21:55

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Nghề truyền thống Hà Nội”.

Theo Quyết định, Hà Nội công nhận 3 danh hiệu “Nghề truyền thống Hà Nội” đối với các nghề: Sản xuất sản phẩm từ cốm phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực; đúc đồng Ngũ Xã, phường Trúc Bạch thuộc quận Ba Đình; làm diều sáo làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

duc-dong-ngu-xa-duoc-cong-nhan-nghe-truyen-thong-ha-noi-..png
Đúc đồng Ngũ Xã, phường Trúc Bạch thuộc quận Ba Đình được công nhận “Nghề truyền thống Hà Nội”.

Quyết định công nhận 1 danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” đối với làng nghề mộc Vạn An, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây.

Mỗi làng, nghề được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”, “Nghề truyền thống Hà Nội” được UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu và được hỗ trợ 6.000.000 đồng. Kinh phí hỗ trợ trích từ ngân sách đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội.

nghe-lam-dieu-sao-lang-ba-duong-noi-xa-hong-ha-huyen-dan-phuong-duoc-cong-nhan-danh-hieu-lang-nghe-truyen-thong-ha-noi..png
Nghề làm diều sáo làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) được công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống Hà Nội.

Lãnh đạo Hà Nội giao Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, các làng nghề, nghề và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội công nhận danh hiệu 1 làng nghề, 3 nghề truyền thống