Hà Nội: Chi 505 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

T.Nhi | 29/04/2020, 17:04

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa phê duyệt kinh phí trên 505 tỉ đồng để trợ cấp ngay cho hơn 414.000 người là đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 29/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tuợng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội với số tiền là: 505.607.250.000 đồng. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định.

Tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô vào khoảng 1.447.000 người, với dự kiến kinh phí hỗ trợ lên đến 3.500 tỷ đồng. Đây là những đối tượng mà thành phố triển khai hỗ trợ đầu tiên và sẽ nhanh chóng thực hiện hỗ trợ cho những nhóm tiếp theo trong vài ngày tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh dang hưởng chế độ mất sức lao động hång tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng trong danh sách huởng trợ cấp tháng 4/2020 và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố Hà Nội trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019.

vxv

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung 

Đề nghị MTTQ TP và các quận huyện giám sát việc thực hiện chính sách này, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực.

Trước đó, liên Sở LĐTB&XH – Tài chính đã gửi tờ trình thống kê tổng số đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng là 77.116 người, thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được thực hiện chi trả một lần.

Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng là: 182.105 người. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được thực hiện chi trả một lần;

Số nhân khấu thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019 của Thành phố được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng là: 26.789 nhân khẩu. Số hộ cận nghèo được được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng là 128.912 nhân khẩu. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được thực hiện chi trả một lần.

Trong các quận, Đống Đa và Hà Đông có tổng kinh phí hỗ trợ cao nhất là trên 11 tỷ đồng. Ba Vì dẫn đầu các huyện với kinh phí là trên 37 tỷ đồng.

Bài liên quan
Ca mắc biến chủng Omicron cộng đồng ở Hà Nội đã khỏi Covid-19
Sở Y tế Hà Nội cho biết, bệnh nhân này được cách ly điều trị tại khách sạn từ ngày 9-18/1 hiện đã khỏi bệnh. Điều tra dịch tễ chưa phát hiện thêm người nhiễm thứ phát.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Chi 505 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19