Hà Giang: Tổ chức dạy trực tiếp đối với địa bàn được xác định dịch ở cập độ 3

Đức Duy| 26/11/2021 16:46

Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với các hình thức dạy học khác đối với địa bàn được xác định dịch Covid-19 cấp độ 3, trong đó ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12.

tro-lai-truong-2.jpg
Ảnh minh họa. HN.

Hôm nay (26/11), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã có công văn chỉ đạo Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý, chức năng nhiệm vụ được giao và căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cụ thể, quyết định và báo cáo UBND tỉnh cho học sinh trong một số cơ sở giáo dục tiếp tục nghỉ học trực tiếp hoặc trở lại trường học tập.

Theo như công văn, việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với địa bàn được xác định dịch Covid-19 cấp độ 1, cấp độ 2.

Trường hợp các trường Nội trú, bán trú và trường phổ thông có học sinh ở địa bàn cấp độ 3, 4 thì cho học sinh đó nghỉ học trực tiếp, Sở GDĐT hướng dẫn về chuyên môn để đảm bảo học sinh được học tập tại nhà và có kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh khi đi học trở lại.

Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với các hình thức dạy học khác đối với địa bàn được xác định dịch Covid-19 cấp độ 3, trong đó ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12.

Tất cả các cơ sở giáo dục ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống tạm ngừng hoạt động.

Không tổ chức dạy học trực tiếp; triển khai các hình thức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức dạy học khác đảm bảo phù hợp, an toàn đối với địa bàn được xác định dịch Covid-19 cấp độ 4, tất cả các cơ sở giáo dục ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống tiếp tục dừng hoạt động.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên địa bàn khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục đáp ứng việc tổ chức dạy và học; có giải pháp thu gọn và sớm bàn giao các cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị để chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục; tiếp tục có giải pháp củng cố điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Công văn nêu rõ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài cơ sở đào tạo.

Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn, phối hợp với các cơ sở giáo dục tại địa phương phun thuốc khử khuẩn cho các trường học trước đó có F0; tổ chức thực hiện test nhanh Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (nếu cần thiết); đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục khi học sinh trở lại trường học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang: Tổ chức dạy trực tiếp đối với địa bàn được xác định dịch ở cập độ 3