Doanh nghiệp - Doanh nhân

Đưa Nghị quyết 41 sớm đi vào cuộc sống

Nhật Minh 13/06/2024 - 14:46

Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có. Để giúp doanh nhân, doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội này, cần tạo những điều kiện tốt nhất thông qua việc cụ thể những nội dung của Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị thành các chương trình hành động để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

toan-canh-2-.jpg
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị. Ảnh: VGP

Sau hơn 10 năm triển khai Nghị quyết 09 ngày 09/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW với nhiều nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết 41 được xem như là món quà tặng đặc biệt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); đồng thời là "kim chỉ nam" để đội ngũ doanh nhân Việt Nam tự tin, vững bước, chung lòng chung sức xây dựng đất nước hùng cường, phát triển trong thời gian tới.

Đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp

Bên cạnh kế thừa các nhiệm vụ giải pháp vẫn còn nguyên giá trị của Nghị quyết 09, Nghị quyết số 41 đã sắp xếp, bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp mới; nhiều nội dung trong các nhiệm vụ giải pháp được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng quan điểm, mục tiêu và phù hợp với bối cảnh mới. Điều này đã được ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 10/5/2024.

Ông Nguyễn Đức Hiển đã chỉ ra, một trong những nội dung lớn của Nghị quyết 41 là đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 09. Cụ thể, giai đoạn 2012 - 2022 đã có 72 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các văn bản pháp luật khác về doanh nghiệp, doanh nhân được triển khai xây dựng và ban hành.

Đặc biệt, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp của nước ta, các quy định về quyền kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân được hiến định đầy đủ, toàn diện, cụ thể: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước… Do đó, theo ông Hiển, trong bối cảnh phát triển mới, thời gian tới, Nghị quyết 41 sẽ là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới tạo động lực để phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. Theo đó, đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế... Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước. Hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chương trình hành động của Chính phủ đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương tổ chức triển khai nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 41 trên tinh thần đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, lấy doanh nhân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ông Trần Duy Đông khẳng định.

Cụ thể các nội dung của Nghị quyết 41 thành chương trình hành động

Tại hội nghị, ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có. Do đó, để giúp doanh nhân, doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội này, chúng ta cần tạo những điều kiện tốt nhất thông qua việc cụ thể những nội dung của Nghị quyết 41 thành các chương trình hành động để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Cùng với chương trình hành động của Chính phủ, khoảng 35/63 tỉnh/thành ủy, một số ban, ngành trung ương và VCCI, Chủ tịch VCCI tin rằng, sau hội nghị này, tất cả các đơn vị còn lại sẽ quan tâm xây dựng chương trình hành động để Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

nguyen-trong-nghia-1-.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị đã tạo thêm động lực, niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển và cống hiến. Để Nghị quyết 41 nhanh chóng đi vào cuộc sống, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hiện nay, từ đó đặt ra những yêu cầu về việc xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời gian tới. Ông đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết 41 đã đề ra; chú trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Đặc biệt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần vì cộng đồng, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Quét mã QR để đọc Toàn văn Nghị quyết số 41-NQ/TW.

qr-nghi-quyet-41-1-(1).png
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa Nghị quyết 41 sớm đi vào cuộc sống