Chính trị

Dự kiến chương trình Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Duy Tuấn 21/02/2024 - 08:26

Theo dự kiến, ngày mai (22/02), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thứ 30 để cho ý kiến các dự thảo luật và đặc biệt là tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp.

tv291.jpeg
Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Sau đó, sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).

Trước khi kết thúc phiên làm việc buổi sáng, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân. Dự kiến, về nội dung này, Chủ tọa sẽ tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Dự kiến sau đó sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Trong buổi chiều, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp, Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội sẽ trình bày báo cáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và Chủ tọa kết luận nội dung này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự kiến chương trình Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội