Dự án xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng,Hải Phòng: Thu hồi đất không đúng chỉ giới, phớt lờ khiếu kiện của người dân

Châu Nhi | 22/03/2017, 11:48

Dự án Trung tâm Chính trị-Hành chính (TTCT-HC) quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) là một chủ trương lớn của HĐND Thành phố. Tuy nhiên, xung quanh việc giải phóng mặt bằng còn nảy sinh vấn đề, khiến người dân phải gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ.

Báo Công lý nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Công Hợi trú tại phố Mặt Bằng 4, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng phản ánh, từ năm 1988 - 1989 ông Hợi có mua đất của gia đình ông Nguyễn Quang Đức hai lần, đến năm 1989, tổng diện tích đất của gia đình ông Hợi là khoảng 1200m2 (thuộc các thửa 19, 20 và 25 Tờ bản đồ 61 Bản đồ địa chính năm 1995), có giấy chuyển nhượng và xác nhận của người làm chứng kèm theo.

Cũng trong các năm 1989-1990, ông Hợi có khai hoang và vượt lập phần diện tích khoảng hơn 100m2 đầm cỏ (nằm giữa thửa đất số 20 và 25, Tờ bản đồ 61 Bản đồ địa chính năm 1995). Ngày 15/5/1993, ông Hợi cũng đã kê khai Tờ khai nộp thuế đất cho 832m2 đất nhà ở và công trình đã được bà Đinh Thị Hường – Chủ tịch phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng) khi đó ký xác nhận và đóng dấu. Phần diện tích này được đóng thuế đầy đủ cho loại đất ở kể từ năm 1993.

Tiếp đến năm 1991, ông Hợi và ông Nguyễn Văn Bồng (em ông Hợi) có mua của gia đình ông Bùi Văn Cư 1 mảnh đất ao hơn 1 sào (khoảng 500m2) (giấy xác nhận kèm theo) cho ông Bồng, đến năm 1993 nhượng lại cho con trai ông Hợi là ông Nguyễn Trọng Thuân (thuộc thửa đất số 24 trên Tờ bản đồ 61 Bản đồ địa chính năm 1995). Ông Thuân đã thực hiện đóng thuế riêng cho phần đất này.

Đặc biệt, năm 1999, UBND TP. Hải Phòng triển khai thu hồi đất cho Dự án 2A có thu hồi phần đất của gia đình ông Hợi. Cụ thể, Theo biên bản kiểm kê năm 1999, thu hồi vĩnh viễn 348m2 trong đó có 83,3m2 đất ở và 265m2 đất vườn gia đối với đình ông Nguyễn Công Hợi; thu hồi vĩnh viễn 217m2 trong đó có 92m2 đất ở và 125,1m2 đất ao vườn, và 143,7m2 đất mượn thi công công trình của ông Nguyễn Trọng Thoại (con trai thứ của ông Hợi); thu hồi vĩnh viễn 324m2 trong đó có 90m2 đất ở và 234m2 đất ao vườn của ông Nguyễn Trọng Thuân (con trai lớn của ông Hợi).

Ngoài ra, theo dữ liệu Phòng TN&MT quận Hồng Bàng cung cấp, tháng 9/2000 ông Hợi có nhận đền bù bổ sung cho diện tích còn thiếu của ông Hợi là 285m2. Phần diện tích đất thu hồi của hai con trai ông Hợi là Nguyễn Trọng Thuân và Nguyễn Trọng Thoại không thay đổi. Toàn bộ diện tích thu hồi trên được đền bù theo giá đất ở .

Năm 2001 sau khi hoàn thiện đường 2A, gia đình ông Hợi đóng thuế theo thông báo thuế của Chi cục thuế quận Hồng Bàng với diện tích là 376m2 theo giá đất ở đô thị. Năm 2005 gia đình nhận được thông báo tổng diện tích còn lại của gia đình là 506,6m2. Năm 2010-2011 gia đình đã đóng truy thu thuế cho phần diện tích chưa đóng và đóng thuế ổn định cho diện tích 505m2 (trong đó ông Hợi đóng 205m2, Nguyễn Trọng Thoại 200m2 và Nguyễn Thị Huyền 100m2) theo giá đất ở đô thị loại I. Như vậy có thể khẳng định, phần đất gia đình ông Hợi đã sử dụng ổn định là đất ở và công trình từ trước năm 1993, đã kê khai tờ khai nộp thuế ngày 15/ 5/1993 và đóng thuế cho phần đất ở của mình từ năm 1993 đến nay. Theo Khoản 1 và 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 1 và 2 Pháp lệnh thuế nhà đất; Khoản 4 Điều 11 Luật Đất đai năm 2013, Khoản 5 Điều 103 Luật Đất đai năm 2013, Khoản 1 Điều 20 và Khoản 1 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thì toàn bộ diện tích 505m2 (bao gồm cả diện tích 197,1m2 bị thu hồi) là đất ở.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là đối với một dự án xây dựng TTCT-HC có tầm ảnh hưởng chính trị và dân sinh trên địa bàn như vậy, mà UBND Quận Hồng Bàng đã “phớt lờ” các yếu tố “lịch sử” về đất đai của người dân để xác định nguồn gốc đất theo bản đồ địa chính phường Sở Dầu năm 1995 do Sở Địa chính Hải Phòng (nay là Sở TN&MT TP.Hải Phòng) làm căn cứ đền bù, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi chính đáng của người dân. 

Thu hồi không đúng 905,6m2 

Theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 5/10/2015, quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB để thực hiện xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng tại phường Sở Dầu, trong Quyết định sẽ lấy hơn 3.373,9m2 của 2 hộ và một doanh nghiệp. Riêng trường hợp gia đình ông Hợi là 197m2, trong đó phường Sở Dầu áp 80,2m2 đất nuôi trồng thủy sản để bồi thường với giá 80.000 đồng/m2, cộng với 21m2 ngoài hạn mức đất ở bồi thường đơn giá đất trồng cây lâu năm, tổng số tiền ông Hợi được bồi thường trên 8,7 triệu đồng.

Căn cứ theo Quyết định 24/2015/QĐ-HĐND của HĐND thành phố Hải Phòng ngày 3/8/2015 về chủ trương đầu tư Dự án TTCT-HC quận Hồng Bàng (giai đoạn 1) có nêu tại mục 2 Điều 1, quy mô dự án: Xây dựng trụ sở gồm 2 khối: Khối nhà chính 7 tầng nổi,  tầng hầm và khối hội trường 2 tầng với tổng diện tích sàn không quá 11.703m2 (không kể tầng hầm); các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, sân vườn, đường giao thông), diện tích sử dụng đất của dự án: 23.160m2.

Theo trích đồ địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án xây dựng Trung tâm chính trị Hành chính quận Hồng Bàng (UBND quận Hồng Bàng cung cấp cho gia đình ông Hợi ngày 6/3/2017) có ghi: Tại phần bảng thống kê và phân loại diện tích đất có nêu tổng diện tích cho dự án là 23.160m2 trong đó: Đất đã thu hồi nằm trên thửa 1 với diện tích 20.690m2, trên thửa 2 và 3 với diện tích 2.469,1m2 (Thửa đất số 2 là của hộ ông Nguyễn Quang Đức và thửa số 3 của hộ ông Nguyễn Quang Hưng - PV).

Dự án xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng,Hải Phòng: Thu hồi đất không đúng chỉ giới, phớt lờ khiếu kiện của người dân

Bản Trích đồ địa chính chỉ rõ 1 phần đất gia đình ông Hợi nằm ngoài chỉ giới

Tại phần vị trí ranh giới khu đất: Phía Tây Nam giáp phần đất ngoài chỉ giới của hộ ông Đức và ông Hưng từ mốc 5 đến mốc 6 có chiều dài 41,64m2. Đất của hộ ông Nguyễn Công Hợi là thửa đất có tên “Bãi vật liệu nằm hoàn toàn ngoài chỉ giới của dự án”. Như vậy nhà ông Đức, ông Hưng có 1 phần diện tích nằm ngoài chỉ giới của dự án và đất của hộ ông Nguyễn Công Hợi hoàn toàn nằm ngoài chỉ giới thu hồi của dự án Xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng.

Còn căn cứ theo trích đồ địa chính tỷ lệ 1/200, các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng (UBND phường Sở Dầu cung cấp cho hộ ông Nguyễn Công Hợi ngày 24/3/2016 - PV): Hộ ông Nguyễn Quang Đức có 2.202 m2 trong chỉ giới xây dựng và 160,9m2  ngoài chỉ giới; hộ ông Nguyễn Quang Hưng có 265,9m2 trong chỉ giới xây dựng và 547,6m2 ngoài chỉ giới xây dựng; còn hộ ông Nguyễn Công Hợi có 197,1m2 hoàn toàn ngoài chỉ giới xây dựng. Tuy nhiên, khi UBND quận Hồng Bàng triển khai dự án đã thu hồi không đúng 905,6m2 ngoài chỉ giới dự án của 3 hộ ông Đức, ông Hưng và ông Hợi.

Cần làm sáng tỏ khiếu nại của nguời dân

Căn cứ theo Quyết định 1681/QĐ-UBND của UBND quận Hồng Bàng ngày 5/10/2015 về việc thu hồi đất của 3 hộ ông Đức, ông Hưng và ông Hợi với tổng diện tích 3.373,9m2. Như vậy, tổng diện tích phục vụ cho dự án là 20.690m2 + 3.373,9m2 = 24.063,9m2, nhiều hơn được phê duyệt trong Quyết định 24 và Quyết định 1798, tăng hơn 900 m2.

Căn cứ theo phương án bồi thường cho dự án, phần diện tích 3.373,9m2 thu hồi theo Quyết định 1681/QĐ-UBND nằm trên tờ bản đồ số 54 và 61. Trong đó có hơn 900m2 thuộc tờ bản đồ số 61 là trái với nội dung nêu tại Nghị quyết 30/NQ-HĐND. Phần diện tích hơn 900m2 trùng khớp với diện tích ngoài chỉ giới thu hồi của 3 hộ ông Đức, ông Hưng và ông Hợi.

Như vậy, Quyết định 1681/QĐ-UBND của UBND quận Hồng Bàng nói thu hồi đất phục vụ cho dự án Xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng nhưng lại thu hồi thêm 904,8m2 của 3 hộ gia đình ông Đức, ông Hưng và ông Hợi để phục vụ đường quy hoạch, không thuộc các hạng mục của dự án được phê duyệt tại Nghị Quyết 30/NQ-HĐND, Quyết định 24/QĐ-HĐND và Quyết định 1798/QĐ-UBND.

Căn cứ theo Mục 10 và Mục 11 Điều 1 Quyết định 1798/QĐ-UBND, khu đất phục vụ dự án xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng đã được san nền và giải phóng mặt bằng. Tổng chi phí cho dự án là 163.857 triệu đồng và không có chi phí cho hạng mục đền bù giải phóng mặt bằng. Trước đó, căn cứ theo Phương án đền bù, tổng giá trị đền bù là hơn 4 tỷ đồng và UBND quận Hồng Bàng đã chi tiền đền bù và hỗ trợ cho hộ gia đình ông Đức là hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, việc chi tiền đền bù là trái với ngân sách được phê duyệt cho dự án nêu tại Quyết định 1798 nói trên.

Dự án xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng,Hải Phòng: Thu hồi đất không đúng chỉ giới, phớt lờ khiếu kiện của người dân

Văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ gửi UBND TP. Hải Phòng về vụ việc gia đình ông Hợi (do bà Vũ Thị Hiếu, cháu ngoại ông Hợi đứng đơn)

Trước sự việc này, gia đình ông Hợi và gia đình ông Đức đã làm đơn khiếu nại và nhiều lần kiến nghị về Quyết định 1681 và Quyết định 1679 của UBND quận Hồng Bàng ngày 5/10/2015. Hai gia đình khẳng định có đất nằm ngoài chỉ giới thu hồi cho dự án nhưng vẫn bị UBND quận Hồng Bàng thu hồi. Đặc biệt, gia đình ông Hợi đã 8 lần gửi đơn kiến nghị yêu cầu được trả lời về việc đất của gia đình có nằm trong chỉ giới thu hồi không, nhưng không được hồi âm. Thay vào đó, UBND quận Hồng Bàng đã 3 lần ra Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của hộ ông Hợi vào tháng 12/2015, tháng 11/2016 và tháng 3/2017. Đến ngày 8/3/2017 UBND quận đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Công Hợi.

Cũng liên quan đến vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường này Báo Công lý và nhiều cơ quan báo chí đã vào cuộc phản ánh, nhưng đến nay chính quyền quận Hồng Bàng và lãnh đạo UBND TP Hải Phòng vẫn hoàn toàn im lặng?. Vừa qua, nhận thấy đây là vụ việc có nhiều vấn đề chưa sáng tỏ, người dân tham gia kiến nghị kéo dài, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo UBND TP. Hải Phòng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc.

Đề nghị cơ quan chức năng TP. Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm sáng tỏ vụ việc, không để khiếu kiện kéo dài, đồng thời giải quyết thoả đáng quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Báo Công lý sẽ thông tin tiếp về vụ việc.

Dự án xây dựng TTCT-HC quận được thực hiện theo quyết định số 24/QĐ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án TTCT-HC quận Hồng Bàng giai đoạn I. Ngày 05/8/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1798/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng giai đoạn I. UBND quận Hồng Bàng là chủ đầu tư, và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

 

Bài liên quan
Hải Phòng: Phó Chủ tịch phường Hạ Lý đi TP. HCM giữa đại dịch, không báo cáo
Dù đã có những quy định về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có quy định cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức… tuy nhiên, một nữ Phó Chủ tịch UBND phường bất chấp quy định đi TP. HCM giữa mùa dịch, không báo cáo cấp trên.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự án xây dựng TTCT-HC quận Hồng Bàng,Hải Phòng: Thu hồi đất không đúng chỉ giới, phớt lờ khiếu kiện của người dân