Doanh nghiệp lập hóa đơn riêng mới được giảm thuế giá trị gia tăng

Minh Khang | 29/04/2022, 09:05

Doanh nghiệp không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, người mua hàng sẽ không được thụ hưởng lợi ích từ chính sách và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi tiêu dùng.

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính thông tin cho biết các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ mới được giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8% và khoản 4 điều 1 tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã quy định rõ về điều này.

Theo Tổng cục Thuế, các chỉ tiêu thuế suất trên mẫu hóa đơn của doanh nghiệp được thiết kế theo dạng cột, nên cơ sở kinh doanh có thể lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ có nhiều thuế suất khác nhau trên cùng một hóa đơn; trong đó có hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế.

Việc lập hóa đơn riêng sẽ thuận lợi trong việc phân loại, quản lý những hóa đơn của những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế. Tuy nhiên, việc này có thể làm tăng thời gian của kế toán doanh nghiệp và chi phí sử dụng hóa đơn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa đơn trong ngày. Do đó, các doanh nghiệp thấy khó khăn nên đã không tách hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế. Điều này sẽ khiến người mua hàng không được thụ hưởng lợi ích từ chính sách ưu đãi thuế đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi tiêu dùng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính thông tin cho biết đang đề xuất sửa đổi khoản 4 điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP theo hướng trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau, trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 điều này. Hiện hồ sơ này đang trong quá trình xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (theo công văn số 3686/BTC-TCT ngày 22/4).

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh nghiệp lập hóa đơn riêng mới được giảm thuế giá trị gia tăng