Tiêu điểm

Đoàn Kiểm tra 892 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận những kết quả công tác của Ban cán sự đảng TANDTC

Mai Đỉnh 23/11/2023 15:01

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng TANDTC. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC.

Cùng đi với Đoàn có đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về phía TANDTC các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực, Phó Chánh án TANDTC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, thực hiện Quyết định số 892-QĐNS/TW, ngày 07/6/2023 của Ban Bí thư thành lập Đoàn kiểm tra đối với Ban Cán sự đảng TANDTC.

Nội dung của cuộc kiểm tra là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương quy định về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

ban-bi-thu-lam-viec-tandtc5(1).jpg
Đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn làm việc với Ban cán sự đảng TANDTC.

Trong đó tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; phát hiện, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thời gian qua, Đoàn kiểm tra 892 đã phối hợp với Ban cán sự đảng TANDTC tiến hành kiểm tra theo đúng quy định, bảo đảm công tâm, khách quan, hiệu quả, không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Ban cán sự đảng TANDTC và các đơn vị trực thuộc, theo đúng kế hoạch đề ra.

ban-bi-thu-lam-viec-tandtc4(1).jpg
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những kết quả công tác của Ban cán sự đảng TANDTC.

Dự thảo báo cáo được hoàn thiện sau khi nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra và thẩm tra, xác minh tại một số đơn vị thuộc Ban cán sự đảng TANDTC. Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Phó Đoàn Kiểm tra 892 đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra.

Theo đánh giá, thời gian qua, Ban cán sự đảng TANDTC luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các Tòa án trong công tác xử lý các vụ án, vụ việc theo Chỉ thị số 26, bảo đảm nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật và của Đảng, bảo đảm yêu cầu chính trị, xã hội, đối ngoại, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không để xảy ra oan, sai.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định thực hiện Kết luận số 21 và Kế hoạch số 03 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Cán bộ chủ chốt, cấp ủy, lãnh đạo, đoàn thể cơ bản phát huy được vai trò nêu gương: thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21 và Kế hoạch số 03.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong hệ thống TAND. Trong quá trình thực thi công vụ, cán bộ, công chức luôn nâng cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trong công việc; không cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; góp phần thay đổi tư duy, nhận thức về nhiệm vụ công chức nhà nước; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

ban-bi-thu-lam-viec-tandtc7.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra số 892 cũng nêu những khó khăn, hạn chế cũng như nêu rõ các đề xuất, kiến nghị đối với Ban cán sự đảng TANDTC cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban cán sự đảng TANDTC cũng góp ý, đề nghị Đoàn kiểm tra bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến phần đánh giá khó khăn, kiến nghị. Các thành viên Đoàn kiểm tra đã tiếp thu một số ý kiến góp ý, đồng thời cũng trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, cũng như nội dung được nêu trong dự thảo báo cáo; đồng thời trên cơ sở những nội dung báo cáo đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn đồng chí Phó Thủ tướng - Trưởng đoàn, đại diện các ban Đảng dõi theo, có những hỗ trợ để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những vấn đề cần đẩy mạnh, khắc phục và hạn chế, Ban cán sự đảng TANDTC sẽ thực theo đề nghị của Đoàn.

ban-bi-thu-lam-viec-tandtc1(1).jpg
Các thành viên tham gia Đoàn Kiểm tra 892 của Ban Bí thư Trung ương đảng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong quá trình công tác, hệ thống Tòa án đã thực hiện nhiều đổi mới với tinh thần rất mạnh mẽ, trong đó nhiều cách làm mới được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao và có tính lan tỏa rất lớn (tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến hàng tháng cho cán bộ, Thẩm phán TAND; đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động và giám sát; xây dựng pháp lệnh…).

Bên cạnh đó, Tòa án được coi là đơn vị đầu tiên đi đầu trong việc thể chế hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả những chủ trương lớn về cải cách tư pháp được ghi trong Nghị quyết số 27 đã được Tòa án thể chế hóa bằng Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Việc này tạo hành lang pháp lý để đất nước đẩy mạnh hơn nữa tiến trình cải cách tư pháp và thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng buổi làm việc đã hoàn thành với chất lượng rất cao, đúng quy định đề ra trong chương trình công tác của Ban Bí thư; đồng thời đánh giá cao Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn để dự thảo báo cáo kiểm tra được hoàn thiện sớm.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất cao với nội dung của dự thảo về kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, qua đó có các kiến nghị đối với Ban cán sự đảng TANDTC, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

ban-bi-thu-lam-viec-tandtc2(1).jpg
Các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng TANDTC

Đồng chí Lê Minh Khái ghi nhận những kết quả công tác của Ban cán sự đảng TANDTC đã đạt được. Đặc biệt, TANDTC đã triển khai nhiều đổi mới, sáng tạo và cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như: tăng cường công tác xây dựng pháp luật, tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng pháp luật và phát triển án lệ; tăng cường ứng dụng CNTT; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tranh chấp dân sự, đối thoại khiếu kiện hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND; triển khai thí điểm công tác đánh giá trên phần mềm…

Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Lê Minh Khái hy vọng Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC sẽ luôn phát huy được những thành quả, đưa hệ thống Tòa án ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Lê Minh Khái đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu các nội dung xác đáng, nhất là các kiến nghị của các đồng chí trong Ban cán sự đảng TANDTC để hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Kiểm tra 892 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận những kết quả công tác của Ban cán sự đảng TANDTC