Vấn đề quan tâm

Đề xuất cách kiểm tra, giám sát chặt chất lượng nước sạch sinh hoạt

Nguyễn Cúc 14/05/2024 10:52

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định chi tiết việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Cụ thể, theo Dự thảo Thông tư, tần suất nội kiểm định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất. Đối với đơn vị cấp nước được chứng nhận cấp nước an toàn thì tần suất thử nghiệm toàn bộ thông số là 01 lần/05 năm.

nuoc-sach-2.jpg
Ảnh minh họa

Tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm A không ít hơn 01 lần/1 tháng; tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm B: không ít hơn 01 lần/6 tháng; tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm B có thể giảm xuống 01 lần/1 năm khi đơn vị cấp nước đáp ứng một trong hai trường hợp sau đây:

Kết quả thử nghiệm (nội kiểm và ngoại kiểm) các thông số chất lượng nước sạch nhóm B đạt liên tiếp trong ít nhất 02 năm. Đơn vị cấp nước được áp dụng tần suất này cho đến khi xảy ra trường hợp tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này hoặc khi chứng nhận cấp nước an toàn hết hiệu lực hoặc bị thu hồi.

Việc nội kiểm đột xuất trong các trường hợp: trước khi đi vào vận hành lần đầu; sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất; khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch; khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo dự thảo Thông tư, kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch phải được đơn vị cấp nước công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị cấp nước (trường hợp không có trang thông tin điện tử, đơn vị cấp nước phải dán thông báo trước cổng trụ sở tối thiểu 07 ngày) trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả.

Trường hợp kết quả thử nghiệm các thông số vi sinh vật trong nước sạch của đơn vị cấp nước không đạt, đơn vị cấp nước phải tiến hành kiểm tra vệ sinh trong vòng 24 giờ để xác định nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và thử nghiệm lại các thông số vi sinh vật không đạt.

Trường hợp kết quả thử nghiệm sau khi áp dụng các biện pháp khắc phục không đạt thì phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết kịp thời và cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi.

Trường hợp kết quả thử nghiệm các thông số hóa, lý trong nước sạch của đơn vị cấp nước không đạt thì đơn vị cấp nước phải áp dụng các biện pháp khắc phục, lấy mẫu và đánh giá lại các thông số không đạt ít nhất 01 lần/tháng và trong vòng 03 tháng liên tục.

Trường hợp kết quả thử nghiệm sau khi áp dụng các biện pháp khắc phục không đạt thì phải phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước để có biện pháp giải quyết kịp thời và cơ quan y tế có thẩm quyền để theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất cách kiểm tra, giám sát chặt chất lượng nước sạch sinh hoạt