Kinh tế

Đề xuất 4 khoản thu nhập vào diện miễn thuế

Nguyễn Cúc 13/06/2024 - 10:51

Đề xuất miễn thuế của Bộ Tài chính nhằm phù hợp với thực tiễn, hỗ trợ các hoạt động cần khuyến khích đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó đề xuất bổ sung 4 khoản thu nhập được miễn thuế.

thue.jpg
Ảnh minh họa.

Thứ nhất, thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ các-bon lần đầu sau khi phát hành, và thu nhập từ tiền lãi cũng như từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành sẽ được miễn thuế. Ngoài ra, cụm từ viết tắt "CERs" sẽ bị loại bỏ khỏi khoản 10 Điều 4 của Luật hiện hành để đảm bảo việc miễn thuế áp dụng cho thu nhập từ chuyển nhượng của các loại chứng chỉ giảm phát thải, không chỉ giới hạn ở chứng chỉ CERs.

Thứ hai, các khoản hỗ trợ trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước và khoản bồi thường của Nhà nước theo quy định pháp luật sẽ được miễn thuế.

Thứ ba, khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản để cổ phần hóa, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng sẽ được miễn thuế.

Thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sẽ được miễn thuế trong các trường hợp sau: Dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc danh mục sử dụng Ngân sách Nhà nước; dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước phải hỗ trợ do chưa tính đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong giá dịch vụ; và dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Những sửa đổi và bổ sung này nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngành và lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Việc này sẽ đảm bảo việc miễn thuế phù hợp với thực tiễn, hỗ trợ các hoạt động cần khuyến khích đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Đồng thời, các sửa đổi này cũng khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, nâng cao tính minh bạch và ổn định của chính sách, cũng như giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất 4 khoản thu nhập vào diện miễn thuế