Báo Công lý
Thứ Tư, 08/7/2020

Vĩnh Phúc: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật trong đấu thầu

23/7/2019 08:49 UTC+7
(Công lý) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Văn bản số 5319 ngày 15/7/2019 về tăng cường công tác đấu thầu và thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong hoạt động đấu thầu.

Theo đó, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện túc các quy định trong đấu thầu.

Đối với công tác lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành: HSMT, HSYC được lập phải khách quan, công bằng thu hút sự tham gia cạnh tranh rộng rãi của các nhà thầu, không mang tính định hướng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu. Không đưa ra các tiêu chí đánh giá có tính cục bộ, địa phương.

Vĩnh Phúc: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật trong đấu thầu

Tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, góp phần nâng cao chất lượng các công trình trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện túc các quy định trong đấu thầu.

Công khai thông tin mời thầu, thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu lý do nhà thầu bị loại để đảm bảo công khai, minh bạch, tránh khiếu nại, khiếu kiện. Các sở, phòng, ban chuyên môn thường xuyên theo dõi, báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc chủ đầu tư, bên mời thầu không đăng tải hoặc đăng tải không đúng quy định về thông tin liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

Đối với công tác phát hành HSMT/HSYC, phải tạo điều kiện cho các nhà thầu tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, giảm chi phí cho nhà thầu. Quá trình phát hành HSMT/HSYC phải được đảm bảo thuận tiện, dễ tiếp cận cho nhà thầu, đảm bảo an ninh, an toàn cho các nhà thầu mua và nộp. Lãnh đạo được phân công phụ trách trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu tại UBND các cấp.

Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), hồ sơ đề xuất (HSĐX) phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT/HSĐX và các yêu cầu khác trong HSMT/HSYC. Tuyệt đối không thiên vị hoặc gây khó khăn cho bất kỳ nhà thầu nào trong quá trình đánh giá HSDT/HSĐX.

Về hình thức chỉ định thầu, hạn chế việc làm rõ HSĐX kèm thay đổi nội dung cơ bản của HSĐX đã nộp dẫn tới kéo dài thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Đối với đấu thầu qua mạng thực hiện nghiêm túc lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định. Bắt đầu từ ngày 1/8/2019 tất cả các gói thầu xây lắp, hỗn hợp, cung cấp dịch vụ phi tư vấn và mua sắm hàng hóa có quy mô nhỏ thuộc dự án đầu tư phát triển do cấp tỉnh quyết định đầu tư mà áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế bắt buộc phải áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng…

Việc giải quyết các kiến nghị và xử lý vi phạm trong đấu thầu phải được thực hiện kịp thời, không để kéo dài. Đồng thời, để thực hiện tốt công tác đấu thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn về đấu thầu và quản lý dự án; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên sâu về đấu thầu, tập trung kiểm tra các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, các gói thầu chỉ định thầu...

PV
Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật trong đấu thầu tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật