Đầu tư hơn 366.246 tỷ đồng cho giao thông nông thôn

Thụy Anh (TH) | 16/10/2019, 10:47

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, tổng các nguồn vốn được huy động dành cho giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2010 - 2019 là 366.246 tỷ đồng.

Trong số này nguồn vốn Bộ GTVT huy động để triển khai các chương trình đề án, dự án về giao thông nông thôn là 12.707 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA, đối ứng của Chính phủ.

Nguồn vốn do các địa phương huy động là 353.539 tỷ đồng; trong đó, có hơn 324.000 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng từ các nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp các địa phương, vốn ngân sách địa phương, vốn ODA của các địa phương, vốn xã hội hóa qua sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, huy động từ nhân dân và hơn 29.530 tỷ đồng vốn bảo trì, từ nguồn của các địa phương cân đối bố trí, Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, vốn bảo trì hệ thống đường thủy nội địa.

 Đầu tư hơn 366.246 tỷ đồng cho giao thông nông thôn

Nhiều con đường giao thông ở nông thôn được đầu tư hiện đại 

Với tổng số vốn đầu tư, giai đoạn này đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và bảo trì sửa chữa 345.897km đường, 31.364 cầu, 125.639 cống; giảm sâu số xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã từ 140 xã năm 2010 xuống còn 13 xã năm 2019; tăng tỷ lệ cứng hóa các loại đường GTNT từ 37,9% năm 2010 lên 68,69% năm 2019.

Số xã đạt 4/4 tiêu chí về đường GTNT đạt 63,2%, vượt kế hoạch trước 1,5 năm so với mục tiêu đặt ra trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (chỉ tiêu là 55% số xã đạt 4/4 chỉ tiêu này vào năm 2020).

Đặc biệt, tiêu chí GTNT cũng về đích trước hạn 1,5 năm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư hơn 366.246 tỷ đồng cho giao thông nông thôn