Đảng ủy TANDTC triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Mai Đỉnh | 02/01/2020, 22:50

Ngày 2/1/2020, Đảng ủy TANDTC đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy TANDTC; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quyền, Chánh Văn phòng Đảng ủy TANDTC trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019, Đảng ủy TANDTC đã tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy luôn xác định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là những nội dung quan trọng nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Kiện toàn cấp ủy các cấp, công tác chuổn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng được Đảng ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy TANDTC triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy TANDTC phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngoài ra, Đảng ủy TANDTC xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 là tiếp tục thực hiện tốt 14 giải pháp đột phá về nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp. Ban thường vụ Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC ban hành các nghị quyết, chỉ thị với nhiều chủ trương, giải pháp mới được đề ra cùng với việc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2019 của TANDTC.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng tại các đơn vị tham mưu, giúp việc xây dựng ngành, xây dựng pháp luật đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn; làm tốt công tác tham mưu, giúp Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC trong việc xây dựng báo cáo, các văn bản quy phạm pháp luật, pháp lệnh của Quốc hội; triển khai công tác tổng hợp báo cáo kết quả công tác của TAND phục vụ Báo cáo của Tòa án trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Báo cáo của Chánh án TANDTC tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14…

Trên cơ sở các mặt công tác đã đạt được của năm 2019, cùng những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân, Đảng ủy TANDTC đã đề ra chương trình công tác năm 2020 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, yêu cầu các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác thông tin, định hướng, nắm bắt tình hình tư tưởng; thực hiện tốt Nghị quyết khóa XII của Đảng và chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham gia lãnh đạo, chỉ thị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm công tác trong năm 2020, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Các đơn vị chuyên môn xét xử đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp.

Trong công tác xây dựng Đảng, thường trực Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị tăng cường quán triệt, giáo dục chính trị, động viên tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đoàn kết, yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng…

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kết hợp với thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND” gắn liền với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ", “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng” và “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và các thành viên cấp ủy; duy trì kỷ cương, nề nếp sinh hoạt và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy TANDTC nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cấp trên, sự phói hợp chặt chẽ của Ban cán sự đảng và Lãnh đạo cơ quan, Đảng ủy TANDTC đã chủ động xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm. 

Trong năm tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy TANDTC đề nghị đơn vị cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Ban cán sự đảng; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, trong năm 2020, đất nước cũng như của ngành Tòa án diễn rất nhiều sự kiện lịch sử. Theo đó, cần thể hiện tốt vai trò thi đua trong Đảng đối với các sự kiện quan trọng trên.

Bài liên quan
Trao Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội
Chiều nay (30/7), TANDTC đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ 3 Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Nam, Chánh án TAND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn và ông Chu Thành Quang, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng ủy TANDTC triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020