Đời sống

Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Chu Phương 17/04/2024 - 20:07

Ngày 17/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2024 cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số.

1-5-.jpg
Giáo viên trao đổi kinh nghiệm cho học viên về công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong thời gian 5 ngày các học viên tập trung nghiên cứu các nội dung về tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc; chủ trương phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và biên phòng; truyền thống văn hoá của các dân tộc; chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc; gương người tốt việc tốt; những điển hình tiên tiến trong thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước nhất là lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, chống phá cách mạng Việt Nam; những vấn đề nổi lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn…

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lần này nhằm nâng cao, cập nhật những kiến thức mới về công tác dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc, làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp