Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III: Quyết tâm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh

Nhóm PV | 09/09/2015, 20:30

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III tổ chức ngày 9/9, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TAND phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 với quyết tâm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh

Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III: Quyết tâm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của TAND giai đoạn 2010-2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp

Phong trào thi đua yêu nước của các TAND giai đoạn 2010-2015 diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, với sự cố gắng, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án đã cùng với các ngành, các cấp ra sức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Với việc tổ chức xét xử có hiệu quả trên 1.500.000 vụ án (trong đó có nhiều vụ án lớn) bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng và thời hạn xét xử theo quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp và chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Các Tòa án đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn lạm phát và suy giảm kinh tế, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế…để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III: Quyết tâm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho TAND TP Hải Phòng

Các TAND đã áp dụng nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và lãnh đạo. Tòa án các cấp đã chủ động phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND các cấp” với chủ đề xuyên suốt là “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Mặt khác, thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng TANDTC về việc tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác xét xử, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND đã tổ chức thành công Lễ Vinh danh “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”. Đặc biệt, để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2015, nhất là kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945 -13/9/2015) và Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm 2014, TANDTC đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề:“Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của hệ thống TAND, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND hăng hái thi đua nâng cao tinh thần trách nhiệm; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác chuyên môn; giữ vững phẩm chất chính trị; kỷ luật, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác; xây dựng TAND các cấp trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước”.

Các phong trào thi đua được triển khai trong 5 năm qua đã thực sự tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong từng đơn vị với hầu hết các tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu công tác do TAND quy định. Các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực và có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác mà trọng tâm là hoạt động xét xử của các Tòa án.

Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III: Quyết tâm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Trương Hòa Bình tặng Huân chương Lao động cho đồng chí Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào và Nguyễn Văn Thuân

Kết quả của việc phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt mức các chỉ tiêu thi đua đã tạo ra những chuyển biến, tiến bộ rõ rệt trên các mặt công tác của các TAND. Cụ thể là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (từ 90-95% trở lên đối với các vụ án hình sự và từ 85%-90% trở lên đối với các vụ, việc dân sự và từ 80-85% trở lên đối với các vụ án hành chính). Trong đó có nhiều Tòa án đạt 100%; chất lượng xét xử các loại vụ án ngày càng được nâng cao; tỷ lệ các bản án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Toà án giảm dần theo các năm (năm 2011 là 2,14%, năm 2012 là 1,83%, năm 2013 là 1,71%; năm 2014 là 1,61%); về cơ bản, các Tòa án đã khắc phục được tình trạng để án quá thời hạn xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất việc xét xử oan sai.

Ngoài ra, công tác xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND đã được các Tòa án nghiêm túc thực hiện và bước đầu đạt những kết quả đáng khích lệ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cũng như công tác đầu tư xây dựng, cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc cho các Tòa án có nhiều tiến bộ. Các mặt công tác khác như công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, thông tin, tuyên truyền, thi đua khen thưởng cùng với các phong trào văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn và đồng bào bị thiên tai, bão lũ ngày càng được tăng cường. Đặc biệt, trong phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, đó là những tập thể, cá nhân đầu tàu, gương mẫu trong việc khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được giao. Những tập thể và cá nhân đó thực sự xứng đáng là hạt nhân của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2010-2015.

Bên cạnh những thành tích cơ bản, đồng chí Bùi Ngọc Hòa cũng chỉ rõ những điểm hạn chế, như việc tổ chức phong trào thi đua ở TAND các cấp chưa đồng đều, vẫn còn hiện tượng có nơi người đứng đầu đơn vị chưa thật sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Điều này thể hiện ở nội dung của các phong trào thi đua còn chung chung, chủ yếu sao chép nội dung phát động của cấp trên, các chỉ tiêu thi đua đôi khi chưa phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Chưa khắc phục được hiện tượng việc khen thưởng chủ yếu tập trung vào lãnh đạo các đơn vị, chưa quan tâm đúng mức đến việc khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất đối với những công chức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chưa được chú trọng một cách thường xuyên, liên tục nên chưa thực sự tạo ra được nhiều nhân tố tích cực làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị. Công tác tuyên truyền về truyền thống của Toà án nói chung và tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến nói riêng còn nhiều mặt hạn chế nên chưa tạo được sức lan toả của phong trào.

Nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh

Trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được vinh dự nhận các danh hiệu khen thưởng cao quý của Nhà nước và của TAND. Hệ thống TAND được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2. Có 03 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 03 tập thể, 05 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 13 tập thể, 16 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 38 tập thể, 86 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 103 tập thể, 143 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 248 tập thể, 316 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 95 lượt tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; 31 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III: Quyết tâm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng TAND tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các đơn vị 

Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III: Quyết tâm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Cũng trong 5 năm qua, 464 lượt tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của TANDTC”; 8.931 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án TANDTC; 2.624 lượt tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 1.669 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua TAND”; 6.649 cá nhân đã, đang công tác trong và ngoài hệ thống TAND được tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 đã có 8 đơn vị cấp tỉnh; 45 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các Cụm thi đua suy tôn đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua TAND”; 27 cá nhân được suy tôn điển hình tiên tiến và 665 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chánh án TANDTC.

Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III: Quyết tâm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Trương Hòa Bình trao tặng danh hiệu Thẩm phán mẫu mực cho các Thẩm phán

Trong 5 năm qua, TANDTC đã vinh danh hàng trăm Thẩm phán có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Năm 2013, TANDTC đã vinh danh 35 Thẩm phán theo Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”, trong đó có 07 “Thẩm phán  mẫu mực”, 28 “Thẩm phán tiêu biểu”. Năm 2014, Chánh án TANDTC quyết định vinh danh 03 “Thẩm phán mẫu mực”, 18 “Thẩm phán tiêu biểu”, 147 “Thẩm phán giỏi”. Năm 2015, đã tổ chức kỳ thi tuyển “Thẩm phán giỏi”, có 82 Thẩm phán tham gia thi tuyển. Đây là một hoạt động có tính đột phá, quan trọng trong phong trào thi đua nhằm lựa chọn các Thẩm phán có năng lực chuyên môn giỏi, thực hiện tốt chức trách của người Thẩm phán, tạo động lực để Thẩm phán TAND các cấp tích cực phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn, trau dồi về phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng công tác.

Hăng hái thi đua, quyết tâm xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh

Về phương hướng thi đua trong giai đoạn mới, tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo TANDTC, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Khẩu hiệu thi đua giai đoạn này là: “Phát huy truyền thống 70 năm Phụng công thủ pháp, chí công vô tư, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa yêu cầu TAND các cấp tiếp tục quán triệt và học tập các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 7/6/2014 của Chánh án TANDTC “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống TAND” để tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị Tòa án, trong đó chú trọng quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND các cấp, làm cho phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, qua đó, cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống TAND thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Phát huy những truyền thống tốt đẹp qua quá trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, từ ý nghĩa và kết quả của Đại hội này, đồng chí Bùi Ngọc Hòa tin tưởng rằng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của TAND trong giai đoạn tới sẽ có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt nhiều thành tích toàn diện hơn nữa. Với việc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hệ thống TAND quyết tâm tạo ra không khí thi đua sôi nổi mới để lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là trung tâm của cải cách tư pháp, đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho, xứng đáng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

Bài liên quan
Bác sỹ câu kết với nhân viên giữ xe lừa chạy việc, chiếm đoạt tiền tỷ
Tuấn là bác sỹ trưởng tại một trung tâm tiêm chủng nhưng đã câu kết với Quân để lừa đảo, chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng của nhiều bị hại. Ngày hầu tòa, vị bác sỹ ấy đã rơi những giọt nước mắt muộn màng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ III: Quyết tâm xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh