Đại Hội đại biểu toàn quốc HLHTN Việt Nam lần thứ VIII: Là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên

Đức Duy | 11/12/2019, 11:31

Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Là vấn đề được anh Lê Quốc Phong - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh trong buổi tại Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội liên Hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII.

Mở đầu bài phát biểu, anh Lê Quốc Phong bày tỏ thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, xúc động, bồi hồi tưởng nhớ về các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam đã chiến đấu hy sinh anh dũng, lao động kiên cường, sáng tạo vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc để tuổi trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc, được học hành và phát triển; để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Đại Hội đại biểu toàn quốc HLHTN Việt Nam lần thứ VIII: Là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên

 Anh Lê Quốc Phong - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Trải qua hơn 63 năm xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Tiếp nối truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thế hệ thanh niên Việt Nam, năm năm qua, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, có đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.  Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Đại Hội đại biểu toàn quốc HLHTN Việt Nam lần thứ VIII: Là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên

Các đại biểu về tham dự đại hội.

Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai hiệu quả, thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chương trình, hoạt động mới, sáng tạo được triển khai, có tính lan tỏa rộng.

Đặc biệt, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các nội hàm vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm được triển khai rộng rãi, thu hút và đi sâu vào đời sống thanh niên, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, lan tỏa, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại Hội đại biểu toàn quốc HLHTN Việt Nam lần thứ VIII: Là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên

Đoàn chủ tịch.

Đại hội VIII của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn đoàn kết các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên Việt Nam. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và văn minh. Trong bối cảnh và tình hình thanh niên 5 năm tới với nhiều thời cơ, thách thức đòi hỏi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng, định hướng lý tưởng, lẽ sống và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đại Hội đại biểu toàn quốc HLHTN Việt Nam lần thứ VIII: Là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên

Với bối cảnh đó, những thành công, hạn chế của giai đoạn 2014 - 2019, những kỳ vọng, giải pháp cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được đại biểu Đại hội thảo luận kỹ lưỡng, trách nhiệm để công tác hội và phong trào thanh niên Việt Nam 5 năm tới phát triển vững mạnh. Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, tại Đại hội, đại biểu cũng sẽ tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, uy tín đối với thanh niên.

Bài liên quan
Thanh niên ngáo đá dùng dao uy hiếp tài xế xe buýt
Ngày 10/4, Công an quận 1 (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên “ngáo đá", dùng dao khống chế tài xế xe buýt.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại Hội đại biểu toàn quốc HLHTN Việt Nam lần thứ VIII: Là diễn đàn, tiếng nói và hành động của thanh niên