Đời sống

Cuộc thi “Dấu ấn 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè"

Duy Uyên 20/06/2024 - 19:56

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè (2000-2024), lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của các lớp đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi “Dấu ấn 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè".

Đối tượng dự thi là các cá nhân hoặc tập thể, là người Việt Nam, người nước ngoài, từng tham gia hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2000-2024; đoàn viên, thanh niên, người dân sinh sống tại những địa bàn đã từng tiếp nhận các đội hình chiến sĩ thanh niên tình nguyện.

tinhnguyen-2-.jpg
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi “Dấu ấn 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè"

Các thí sinh, nhóm thí sinh tham gia Cuộc thi bằng cách xây dựng video clip thể hiện dấu ấn của Chiến dịch trong 25 năm qua với lời thuyết minh bằng tiếng Việt, có nội dung thể hiện một trong các vấn đề: dấu ấn cá nhân hoặc tổ chức, đội, nhóm thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia Chiến dịch; thanh niên, người dân, chính quyền các địa phương tiếp nhận thanh niên tình nguyện trong Chiến dịch;

Tổ chức Đoàn, Hội, các cấp chính quyền trong phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai Chiến dịch; những thành tựu, kết quả góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, văn hóa, xã hội từ việc triển khai hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch.

Mỗi cá nhân hoặc tập thể (tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp; đội, nhóm thanh niên tình nguyện, cựu thanh niên tình nguyện…) được gửi duy nhất 1 video clip tham gia Cuộc thi.

Trong trường hợp đối tượng dự thi là tập thể, bài dự thi phải được gửi với tên của tất cả thành viên trong nhóm, nêu rõ nhóm trưởng (không áp dụng với trường hợp đối tượng dự thi là tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp hoặc các tổ chức trong hệ thống chính trị của Việt Nam).

Thời gian nhận video dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 15/8/2024. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2024.

Cách thức dự thi:

Tác giả đăng tải tác phẩm dự thi trên nền tảng TikTok/Youtube và phải gắn hashtag #dauan25namchiendichhe mới được tính hợp lệ.

Tác giả dự thi gửi đường link tác phẩm dự thi đã được đăng tải và thông tin đăng ký hạng mục tham gia tranh giải của tác phẩm về Ban tổ chức Cuộc thi theo email: dauan25namchiendichhe@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng:

Cuộc thi có một giải chính "Dấu ấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè" và 5 giải phụ gồm "Dấu ấn Chương trình Tiếp sức mùa thi", "Dấu ấn Chiến dịch Hoa phượng đỏ", "Dấu ấn Chiến dịch Mùa hè xanh", "Dấu ấn Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng", "Dấu ấn Chiến dịch Hành quân xanh".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc thi “Dấu ấn 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè"