Cụm thi đua số VI TAND: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TANDTC

Đ. Việt - M. Đỉnh | 20/12/2019, 19:12

Ngày 20/12, tại trụ sở TANDTC, Cụm thi đua số VI TAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và giao ước thi đua năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Hà Xuân Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua  Khen thưởng TAND; đại diện lãnh đạo 12 đơn  vị thuộc Cụm thi đua số VI.

Cụm thi đua số VI TAND: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TANDTC

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Tưởng Quốc Chiến- Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài Chính đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua số VI.

Theo báo cáo, công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị Cụm thi đua số VI luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, cổ vũ, động viên đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số VI TAND: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TANDTC

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua số VI tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phong trào thi đua. Đặc biệt, việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị đã có những đổi mới so với những năm trước, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Do đó, chất lượng công tác được nâng lên; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua tại các đơn vị được đổi mới theo hướng thực chất hơn, khắc phục tính hình thức của những năm trước.

Các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo TANDTC giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, thời gian yêu cầu. Một số đơn vị đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020, báo cáo cũng nêu rõ: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Cụm thi đua số VI tiếp tục thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC, đặc biệt là để tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng TAND phát động; tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụm thi đua số VI TAND: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TANDTC

 Các đơn vị trong Cụm thi đua số VI ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020

Đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng để phù hợp với hệ thống chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện nay và bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Nhiều đại biểu cho rằng báo cáo cần bổ sung cụ thể, đầy đủ hơn về các phong trào và thành tích điển hình, cách làm hay của một số đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua số VI. Với vai trò là các đơn vị trong bộ máy tham mưu, giúp việc của TANDTC, các đơn vị trong Cụm thi đua số VI đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, bám sát và tạo điều kiện để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TANDTC. Việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng với những mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy các đơn vị trong Cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án; hạn chế các sai sót do lỗi chủ quan của Tòa án; đảm bảo giải quyết, xét xử các vụ án trong thời hạn luật định

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cũng chỉ ra nhưng hạn chế nhất định: Một số đơn vị phát động phong trào thi đua với nội dung còn chung chung, chưa linh hoạt, thiếu đổi mới, sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo cán bộ, công chức tham gia; Chưa có nhiều phong trào thi đua mang tính đột phá; Chưa quan tâm nhiều đến việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề; Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra về thi đua chưa thường xuyên; Công tác thông tin tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt còn hạn chế...

Thay mặt Cụm thi đua số VI, đồng chí Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền. Đồng thời khẳng định, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm thi đua đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu xây dựng Cụm trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng TAND các cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hà Xuân Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng TAND, đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 đối với các đơn vị của Cụm thi đua số VI đăng ký Cờ thi đua TAND, Cờ thi đua Chính phủ.

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho Vụ Tổ chức – Cán bộ và Văn phòng TANDTC. Cờ thi đua TAND cho Vụ Tổ chức – Cán bộ; Văn phòng TANDTC, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Học viện Tòa án.

Hội nghị cũng đã bầu Học viện Tòa án làm Cụm trưởng và Ban Thanh Tra làm Cụm phó Cụm thi đua số VI TAND năm 2020. Sau đó, các đơn vị trong Cụm cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số VI có 12 đơn vị gồm: Văn phòng TANDTC, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục Kế hoạch-Tài chính, Ban Thanh tra, Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Công tác phía Nam, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí TAND.  Trong đó 11 đơn vị  thuộc bộ máy giúp việc của TANDTC có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC về công tác hành chính tư pháp.

 

Bài liên quan
TANDTC: Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết
TANDTC ngày 24/7 đã ban hành công văn về việc thực hiện Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụm thi đua số VI TAND: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TANDTC